Orango förlänger och utökar avtalet med Iver

19 september 2021 / Pressmeddelande

Orango - en del av Fellowmind - och en av Sveriges främsta specialister på affärsplattformen Microsoft Dynamics 365 har förlängt och utökat avtalet med Iver. Det nya avtalet inkluderar en helhetsleverans av IT-infrastrukturtjänster som stöttar Orango i sin starka tillväxt samt har ett stort fokus på fortsatt förflyttning till molntjänster.

Affärssystemspecialisten Orango och Iver har förlängt sitt samarbete med ett mångårigt avtal. Ivers helhetsleverans av infrastruktur omfattar bland annat virtuell servermiljö, Azure-tjänster, LAN-/wifi- samt brandväggstjänster. Relationen mellan Orango och Iver kännetecknas av ett nära samarbete där Iver, utöver sin roll som leverantör och utförare av infrastrukturtjänster, också är rådgivare och partner i Orangos fortsatta transformation till molntjänster.

– Efter ett längre samarbete med Iver så är jag glad över att vi nu har tecknat ett nytt avtal som säkerställer tillgängligheten till våra interna infrastrukturtjänster med en tydlig målsättning att förflyttas oss mot en mer cloud-baserad leverans. Som exempel kan nämnas klienthantering via Microsoft Intune, Always on VPN via Azure och överföring av tjänster från Ivers datacenter till Microsoft Azure, säger Lars Mantefors, CIO på Orango.

– Det känns fantastiskt kul att vi fortsätter vara en del av Orangos tillväxtresa. Orango är ett ledande specialistbolag vars verksamhet och kunderbjudande ställer höga krav på vår leverans av infrastrukturtjänster avseende såväl kvalitet som tillgänglighet. Ett förlängt och utökat förtroende från befintliga kunder är ett kvitto på att vi lever upp till våra kunders förväntningar och krav. Vi ska säkerställa ett fortsatt nära samarbete med Orango där vi utöver vår infrastrukturleverans bidrar till en värdeskapande dialog kring utveckling och digitalisering, säger Mikael Ryberg, regionchef på Iver.

För mer information, kontakta:
Mikael Ryberg, regionchef, Iver, telefon: +46 73 089 43 82, e-post: mikael.ryberg@iver.se
Jakob Tapper, information, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver Iver utvecklar, paketerar och levererar IT-tjänster som ger digitala konkurrensfördelar och möjliggör innovation. Vi guidar våra kunder genom ett IT-landskap som ständigt förändras och gör det enkelt att ta del av ny teknik och moderna arbetssätt. Våra kunder finns i alla branscher och vi levererar våra tjänster till medelstora och stora företag, organisationer och offentlig sektor. Med säte i Stockholm verkar Iver i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion, alltid nära kunden. Iver omsätter drygt 2,6 miljarder SEK och har cirka 1 350 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor i Sverige och Norge. Vi är stora men finns nära våra kunder, både geografisk och i tanken. Läs mer på iver.se. Informationen offentliggjordes den 17 september 2021, klockan 09.00.