Led ditt team och samarbeta effektivt hemifrån

23 mars 2020 / Artikel

Att vara ledare i en tid av förändring medför stora utmaningar, att då inte kunna vara fysiskt närvarande ställer ytterligare krav på ditt ledarskap. Här är våra bästa tips på hur du kan bevara engagemang och effektivitet i ditt team trots en förändrad arbetssituation.

Digitala verktyg och arbetsredskap
Som ledare bör du säkerställa att alla har rätt förutsättningar för att kunna arbeta hemifrån.

Det gäller dels att säkerställa att man har rätt hårdvara i form av skärm, tangentbord och muspekare till att ha rätt kunskaper i de digitala verktyg ni valt att använda. 

Var närvarande
Se till att avsätta tid för att informellt stämma av med dina teammedlemmar över telefon. En viktig komponent i förändringsledning är att vara närvarande även utanför mötet.

I vanliga fall kanske ett snack vid kaffemaskinen kan räcka för att ditt team får en informell kanal att ventilera eller prata.

Boka arbetsmöten
Boka arbetsmöten med ditt team trots att ni sitter på olika platser. Ibland behöver vi sitta ner och arbeta tillsammans en längre stund för att kunna vara kreativa eller för att gemensamt hitta en lösning på ett problem. Man kan med fördel använda video eller dela skärm med varandra för att samarbeta.

Behåll rutiner
Sluta inte att ha informella fikapauser, frukost på fredagar eller säg god morgon till dina kollegor när du sätter dig vid datorn. Varför inte boka en virtuell fika, vi är övertygade om att dina kollegor kommer att uppskatta initiativet. Att arbeta hemifrån kan ibland kosta mycket energi för personer som är extroverta och gärna omger sig av människor, då kan en virtuell fika göra susen! 

Upprätthåll en god möteskultur
Skicka ut agenda och eventuella förberedelser i förväg för att synka deltagarnas förväntningar på mötet och avsluta mötet med en summering och arbetsfördelning framåt.

Då det är svårare att ta in stämningen i rummet när man har ett digitalt möte är det viktigt att stämma av att ni inte missuppfattar varandra oftare än vanligt. Framförallt är det viktigt att diskutera era nya förutsättningar i gruppen, vad fungerar dåligt och vad fungerar bra.

Taggar: Modern arbetsplats