Iver förvärvar Mjukvarukraft – ett IT-specialistbolag med tjänster inom integration och systemutveckling

17 februari 2022 / Pressmeddelande

Mjukvarukraft är ett framstående specialistbolag inom integration och systemutveckling med en bred kundbas inom både privat och offentlig sektor. Genom förvärvet stärker Iver sitt erbjudande inom integration och systemutveckling och ökar sin rådgivande förmåga till kunder som har höga krav på applikationsdrift, informationssäkerhet och regelefterlevnad.

Mjukvarukraft levererar tjänster och expertkompetens inom integration och systemutveckling för konventionella och moderna lösningar. Integrationserbjudandet baseras på tjänster inom utveckling och förvaltning med fokus på Biztalk och Azure samt hybridlösningar. Man erbjuder även rådgivning och vägledning inom integrationsstrategier. Bolaget arbetar med etablerade metoder och verktyg som bland annat Azure Devops, Jira och Zendesk. Mjukvarukraft har en bred kundbas med flera välkända större kunder som alla behöver expertkompetens inom Mjukvarukrafts fokusområden.

Genom förvärvet av Mjukvarukraft stärker Iver sin position som den ledande leverantören inom digitalisering för företag med höga krav på kunskapsbaserad applikationsdrift, informationssäkerhet och regelefterlevnad. Ivers kompetens och erbjudande stärks inom områdena integration och systemutveckling, och då speciellt med inom Microsofts tjänster. Med förvärvet breddar Iver även sin kundbas med flera spännande kunder från såväl privat som offentlig sektor.

– Vi är imponerade över Mjukvarukrafts förmåga att leverera högkvalitativa tjänster inom integration och systemutveckling till kunder med komplexa miljöer och höga krav. Mjukvarukraft har verkligen spetskompetens här. Vi ser fram emot att Mjukvarukraft nu blir en del av Iver och att vi nu kan erbjuda expertis inom integration och systemutveckling som är två områden vi tror mycket på framöver, säger Carl-Magnus Månsson, vd på Iver.

- Jag ser samgåendet med Iver som ett naturligt steg för att kunna möta ett växande behov hos våra kunder. Ivers starka kompetens och bredd inom infrastruktur som kod och säkra drift- och molntjänster kompletterar Mjukvarukrafts erbjudande säger Anders Kingstedt, vd och delägare av Mjukvarukraft.

- Mjukvarukraft blir ett fantastiskt tillskott som ytterligare förstärker och breddar vårt erbjudande och vår förmåga att leverera kompetens och säkra lösningar till kunder med mycket höga krav under sina transformationsresor. Förvärvet av Mjukvarukraft är i linje med Ivers tidigare förvärv av ELITS och tillsammans blir vi starkare. ELITS och Mjukvarukraft är sprungna ur samma värderingar vad gäller synen på kunder och medarbetare, säger Olle Hasselblad, vd på ELITS, en del av Ivers konsultorganisation.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef, Iver
Telefon: +46 73 668 92 74
E-post: carl-magnus.mansson@iver.se

Anders Kingstedt, vd Mjukvarukraft AB
Telefon +46 702 720 304
E-post anders.kingstedt@mjukvarukraft.se

Jakob Tapper, information, Iver
Telefon: +46 739 81 63 33
E-post: jakob.tapper@iver.se

Om Mjukvarukraft
Mjukvarukraft är IT-konsultbolag med speciellt fokus på integration och bransch-stödjande lösningar. Uppdragen spänner över rådgivning, utformning, utveckling och livscykelhållning, speciellt av Microsoft-teknik-baserade integrationslösningar. Kundbasen utgörs främst av större organisationer med komplexa IT-miljöer, där kraven på säkra och väl fungerande informationsutbyten är kritiska för verksamheten. Affärsmodellen bygger på traditionell konsultverksamhet men också en snabbt växande del med tjänster, exempelvis livscykelhållning som tjänst.

Om Iver
Iver är en ledande nordisk leverantör av molnbaserade IT-tjänster. Med teknisk expertis och djup förståelse för din verksamhet hjälper vi dig att driva digital transformation som stänger gapet mellan aspiration och implementation. Med säte i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion. Iver omsätter drygt 2,8 miljarder SEK och har cirka 1 500 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor runt om i världen. We are not big blue – we are yellow. Stora nog att skala och agila nog att innovera. Läs mer på iver.se.

Informationen offentliggjordes den 17 februari 2022, klockan 11.00.