ISMS-test

Er du usikker på om du har et godt og forsvarlig styringssystem for informasjonssikkerhet?

Mange virksomheter har stort fokus på å sikre egen informasjon og informasjon de forvalter på vegne av andre. Men selv om man har et styringssystem for informasjonssikkerhet kan man miste oversikten over hvilke sårbarheter man står ovenfor.

For å evaluere organisasjonens arbeid med informasjonssikkerhet anbefaler vi å regelmessig ta en fot i bakken å få en ekstern vurdering av styringssystemet.

Det første skrittet mot en tryggere og mer robust informasjonssikkerhet kan være å gjennomføre en ISMS test!

 

 

I Accelerate at Iver har vi utformet en enkel spørreundersøkelse hvor hensikten er å kartlegge modenheten til informasjonssikkerhetsarbeidet i din virksomhet. Spørsmålene er laget på bakgrunn av ISO 27001-standarden og gir et helhetlig bilde av status innenfor standardens forskjellige domener.


Du svarer på spørsmålene og vi sammenstiller en rapport som vi gjennomgår med deg. Du vil få innsikt i hva dere gjør bra i dag, hvor dere har et forbedringspotensial, og hvilke områder dere bør utbedre. Dere velger selv om dere vil forbedre sikkerhetsarbeidet på egenhånd, eller om dere ønsker videre bistand fra oss.

Accelerate at Iver har dyktige konsulenter som kan bistå der du har utfordringer og som kan hjelpe deg å komme på rett spor. Ta gjerne kontakt for en uformell prat, så kan vi få satt i gang forbedringsarbeidet innen informasjonssikkerhet i din virksomhet.

Image Alt Text

Ta vår ISMS-test

Gjennomfør vår ISMS test og få innsikt i din virksomhets behov for et styringssystem for informasjonssikkerhet.