Hva er ISMS og hvorfor bør din organisasjon implementere et styringssystem for informasjonssikkerhet?

22 februar 2024 / Artikkel

I dagens digitale samfunn står organisasjoner ovenfor en stadig økende trussel fra cyberkriminalitet og informasjonssikkerhetsbrudd. Verdifull informasjon og bedriftsdata kan komme på avveie og alle virksomheter risikerer å bli utsatt for dataangrep.

Beskytt din virksomhets data med et styringssystem for informasjonssikkerhet.

Et styringssystem for informasjonssikkerhet, også kalt ISMS (Information Security Management System) er en strukturert tilnærming for å styre informasjonssikkerheten på en helhetlig måte. Det omfatter en rekke retningslinjer, prosedyrer og teknologier som er utformet for å minimere risikoen for brudd på informasjonssikkerheten. Med et styringssystem for informasjonssikkerhet legger du til rette for kontinuerlig overvåking og forbedring av organisasjonens informasjonssikkerhet. Slik sikrer du at sikkerhetsnivået opprettholdes og forbedres i tråd med endrede trusler, teknologier og forretningsbehov.

Hvorfor bør din organisasjon ha et styringssystem for informasjonssikkerhet?

Alle organisasjoner, uavhengig av størrelse og bransje kan dra nytte av å implementere et styringssystem for informasjonssikkerhet.

Fordeler med et styringssystem for informasjonssikkerhet

Få oversikt over data og beskytt sensitiv informasjon
Et styringssystem for informasjonssikkerhet gir deg oversikt over dine virksomhetsdata og beskytter informasjonen mot uautorisert tilgang, skade eller tap.

 • Overholdelse av regelverk
  Et styringssystem for informasjonssikkerhet bistår organisasjonen din med å oppfylle juridiske forpliktelser ved å sikre at dere følger relevante lover, forskrifter og standarder for informasjonssikkerhet, for eksempel GDPR og ISO 27001.

 • Reduser risiko
  Et styringssystem for informasjonssikkerhet identifiserer, analyserer og håndterer risiko tilknyttet informasjonssikkerhet. Ved å få oversikt over sårbarheter og gjennomføre tiltak for å redusere risiko, kan du redusere sannsynligheten for datainnbrudd eller andre sikkerhetshendelser i din virksomhet.

 • Forbedret effektivitet og ytelse
  Gjennom et styringssystem for informasjonssikkerhet kan du optimalisere prosesser og ressurser knyttet til informasjonssikkerhet. Dette kan føre til økt effektivitet, produktivitet og kostnadsbesparelser.

 • Økt tillit
  Ved å implementere et robust styringssystem viser ledelsen ansvar og viktigheten av å beskytte sensitiv informasjon og opprettholde forretningskontinuitet. Dette bidrar til å bygge tillit blant kunder, partnere og interessenter som er avhengige av organisasjonens tjenester.

Et styringssystem for informasjonssikkerhet spiller altså en avgjørende rolle i dagens digitale landskap ved å beskytte organisasjoners sensitive informasjon, sikre overholdelse av regelverk, redusere risiko og styrke tilliten til interessenter. Du legger til rette for en kontinuerlig forbedring og sikrer at organisasjonen tilpasser seg et trusselbilde i endring. Alle organisasjoner, uavhengig av størrelse eller bransje, bør vurdere implementering av et styringssystem for informasjonssikkerhet som en langsiktig investering i deres fremtidige suksess.

-------------------------------------------------------------------------------

Er du usikker på om du har et godt og forsvarlig styringssystem for informasjonssikkerhet?

Det første skrittet mot en tryggere og mer robust informasjonssikkerhet kan være å gjennomføre en ISMS test!

Koder: Cyber Security Strategi Accelerate at Iver