Cybersikkerhet og compliance

Reduser sårbarheten for angrep og inntrenging

Våre bransjeledende eksperter hjelper deg med å kartlegge organisasjonens sårbarheter og veileder deg både strategisk og operasjonelt i hvordan du bygger sikkerhet inn i infrastruktur, applikasjoner og systemer. 

I et teknologilandskap i stadig endring, der teknologi har blitt selve drivkraften for innovasjon og finansiell vekst, har virksomheters eksponering mot verden økt – og det samme har deres sårbarhet. Den høye endringstakten i den digitale verden gjør at trusselbildet mot organisasjoner konstant er i endring. En økt forekomst av avansert cyberkriminalitet, sammen med økende risiko for alvorlige konsekvenser ved et angrep, gjør at behovet for proaktivt cybersikkerhetsarbeid er større enn noen gang.

Med bransjeledende ekspertise innen cybersikkerhet hjelper vi deg med å kartlegge organisasjonens spesifikke sårbarheter. Våre konsulenter veileder deg både strategisk og operasjonelt i hvordan du bygger sikkerhet inn i alt fra infrastruktur, applikasjoner og systemer, til opplæring av ansatte. Gjennom en helhetlig sikkerhetsleveranse hjelper vi deg med å redusere risikoen for inntrenging, beskytte dine eiendeler og øke beredskapen.

Kompetanse og tjenester

 • Modenhetsanalyse av Cyber Security

 • Sikkerhetstesting

 • Zero Trust-arkitektur

 • DevSecOps og Security Code Review

 • Informasjonssikkerhet og risikostyring

 • Infrastruktur og nettverkssikkerhet

 • Identitets- og tilgangsstyring

 • Sikkerhetsovervåking og sårbarhetshåndtering

 • Sikkerhetsopplæring og bevisstgjøring til ansatte

Hovedfordeler

 • Beskyttelse av bedrifts-, kunde- og ansattdata mot uautorisert tilgang

  Få oversikt over dataene dine og beskytt dem med de nyeste sikkerhetstiltakene.

 • Sikre etterlevelse av regelverk

  Vi hjelper deg med å oppfylle samsvarskrav i henhold til GDPR og offentlige forskrifter.

 • Oppretthold tillit fra kunder og samarbeidspartnere

  Sørg for at dine kunder og partnere er beskyttet i tilfelle et sikkerhetsbrudd.

 • Sikkert fjernarbeid

  Sørg for at ansatte kan jobbe trygt hjemmefra og på reise.

 • Reduser risiko for nedetid

  Sørg for at bedriften kan fortsette med sitt virke under og etter et cyberangrep.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.