NIS2 – EUs nye direktiv om cybersikkerhet

Den 18. oktober i år trer det nye EU-direktivet NIS2 i kraft, og berørte organisasjonene må tilpasse sin virksomhet. Direktivet kan være komplisert å forstå og implementere. Våre eksperter hjelper deg med å kartlegge hva du må gjøre for å oppfylle de nye kravene.  

Er du usikker på om organisasjonen din er omfattet av NIS2 og hva du må gjøre for å oppfylle de nye kravene? Få hjelp til å forstå direktivet og implementere de nye kravene i organisasjonen for å oppnå full etterlevelse. Våre spesialister hjelper deg med å analysere, identifisere og implementere de prosessene, metodene, prosedyrene og tiltakene som er nødvendige for å oppfylle NIS2-direktivet. 

Vi hjelper deg med

Innledende analyse 

Vi gjennomfører en innledende vurdering for å avklare om organisasjonen din er omfattet av direktivet. Deretter analyserer vi organisasjonens nåværende situasjon og vurderer og verifiserer selskapets kompetanse og kapabilitet.  

Kartlegging av mangler 

Gjennom en gap-analyse identifiserer vi hvilke mangler organisasjonen din har for å oppfylle kravene i direktivet. Deretter definerer vi omfanget av tiltakene som er nødvendige for å sikre samsvar.    

Handlingsplan 

Vi definerer tiltak og utarbeider en prioritert handlingsplan for å forbedre etterlevelse med målbare verdier. Dette omfatter blant annet 

  • Utvikling av sikkerhetsprosedyrer 

Utvikling av organisasjonens sikkerhetspolicyer og -prosesser for å sikre at de oppfyller kravene i NIS2, inkludert risikostyring, beredskapsplaner og rapportering. 

  • Opplæring 

Opprettelse av en intern sikkerhetskultur og etablering av kurs og opplæring. Dette for å øke forståelsen for sårbarheter og trusler hos de ansatte, og for å sette standarden for beste praksis.  

Implementering 

Sammen implementerer vi de prosessene, metodene, prosedyrene og tiltakene som trengs for å sikre full etterlevelse av NIS2 og heve det generelle sikkerhetsnivået i organisasjonen. 

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.