Utviklingssamarbeid har gitt bergingsbransjen et felles virksomhetsssytem

Kundecase: Bärgningslogistik

Accelerate at Iver har bistått Bärgningslogistik med å utvikle markedets første virksomhetssystem for uavhengige bergingsoperatører. Resultatet ble BravoX2 - et virksomhetssystem som muliggjør rask og effektiv digitalisering.

Det svenske selskapet Bärgningslogistik sto overfor utfordringen med å bygge et system som enkelt kunne koble sammen alle de uavhengige bergingsoperatørene som arbeider på vegne av de store aktørene i bergingsbransjen. For å utvikle produktet tok de kontakt med Accelerate at Iver. Resultatet ble BravoX2 - et virksomhetssystem som støtter samarbeid mellom uavhengige bergingsoperatører ved å muliggjøre felles saksbehandling, dirigering av kjøretøy, betaling og fakturering.   

BEHOV:

I den svenske bergingsbransjen finnes det, i tillegg til de store aktørene som Assistanskåren og SOS, uavhengige bergingsoperatører som jobber på vegne av de store aktørene. Disse bergingsselskapene har behov for å sende saker til hverandre, dirigere kjøretøy, deling av fakturaer og overføre ordredata til et felles økonomisystem. Det har lenge manglet en felles plattform for dette, noe Bärgningslogistik ønsket å gjøre noe med. For å gå fra idé til faktisk produkt inngikk de et samarbeid med Accelerate ved Iver.

LØSNING:

Konsulenter fra Accelerate at Iver har utviklet skytjenesten BravoX2, et system for saksbehandling, dirigering av kjøretøy, betaling og fakturering av bergings- og transportoppdrag. Systemet tar imot forespørsler om bergingstransport og muliggjør smidig dirigering av uavhengige bergingsoperatører. BravoX2 har innebygde funksjoner som kartfunksjonalitet der man kan se hvor kjøretøyene befinner seg og informasjon om nærmeste verksted som kan reparere kjøretøyet i henhold til avtale. Det finnes også integrasjoner for ulike typer betalingsmetoder og med økonomisystemet Fortnox.   

 

BravoX2 er i dag et levende produkt som utvikles parallelt med at systemet er i drift. Vi samarbeider med Accelerate at Iver i DevOps, der vi har hyppige prosjekt- og oppfølgingsmøter mellom oss som kunde og direkte med utviklerne hos Accelerate at Iver.

Marcus Gustavsson, administrerende direktør i Bärgningslogistik Sverige AB.  

RESULTAT:

Med BravoX2 som første uavhengige leverandør av IT-systemer til bergingsbransjen har Bärgningslogistik muliggjort en rask og effektiv digitalisering. Produktet er en brikke i puslespillet som sammen med et effektivt økonomisystem forkorter den administrative behandlingstiden for hver enkelt sak.

 

– Den samlede effekten, både på kort og lang sikt, er at brukerne (våre sluttkunder) av systemet får bedre kontroll over oppdrag, oppfølging og fakturering. I tillegg til en betydelig reduksjon i det administrative arbeidet, sier Marcus Gustavsson, administrerende direktør i Bärgningslogistik Sverige AB.