HR handler selvsagt om bærekraft

30 august 2023 / Nyhet

Medarbeiderne våre forventer at vi som arbeidsgiver tar vår del av ansvaret for en mer bærekraftig verden, og at bærekraftarbeidet er integrert i hele virksomheten. Bærekraftig medarbeiderskap er forretningskritisk og et av våre fokusområder. Det gjelder ikke minst i arbeidet med å tiltrekke oss og beholde de riktige medarbeiderne. Vi vil at medarbeiderne skal trives og føle seg inkludert og engasjert.

Vi har møtt Maria Lagerstam, HR-sjef i Iver, for å høre hva hun mener om forretningsdrevet og bærekraftig HR-arbeid.

Maria, hvordan henger bærekraft sammen med dine ansvarsområder?

– På flere måter, men egentlig er det veldig enkelt: Vi må ha riktige medarbeidere og tiltrekke oss riktig kompetanse for å være en langsiktig og bærekraftig partner for kundene våre. Skal vi være en attraktiv arbeidsplass, må vi ta totalansvar for både miljø-messig, sosial og økonomisk bærekraft. Vi skal bidra til positiv samfunnsutvikling ved å være en arbeidsplass der man vil begynne, bli værende og utvikle seg. For å klare det må HR-strategiene våre inkluderes i virksomhetsmålene og være en integrert del av bærekraftarbeidet. Arbeid med engasjement, lederskap, kompetanseutvikling og mangfold er eksempler på forretningsdrivende HR-dimensjoner som også er inkludert i rammeverket for bærekraft.

Hvordan ser du på sosial bærekraft og medarbeiderskap?

– Som arbeidsgiver har vi et stort ansvar når det gjelder å skape et bærekraftig arbeidsliv for medarbeiderne våre. Vi skal og vil ta et totalansvar for medarbeidernes fysiske og psykiske helse, arbeidsmiljø, trivsel og sosiale inkludering på arbeidsplassen. Økt bruk av fjernarbeid og hybridarbeid har skapt utfordringer, og vi må jobbe for å gi medarbeiderne riktig arbeidsbelastning, støtte og et godt arbeidsmiljø. Vi må skape en følelse av tilhørighet og av at medarbeiderne blir sett, selv om de ikke alltid er til stede på et av kontorene våre. Utfordringene er på ingen måte unike for oss i Iver, og her er ledelse helt sentralt. Vi må hele tiden jobbe med å styrke medarbeiderne ved å gi lederne bedre muligheter til å drive god distribuert ledelse. Forutsetningene for å bygge team, tilhørighet og inkludering er nemlig helt annerledes nå enn for bare få år siden.

Du ble HR-sjef i Iver i begynnelsen av 2023. Hvordan ser du på oppdraget med å skape et attraktivt og bærekraftig arbeidsmiljø, og hvilke områder vil du fokusere på?

– Det viktigste i 2023 er å finne ut hvorfor medarbeidere vil begynne, bli værende og utvikle seg hos oss, og å sørge for at de gjør det. Hovedområdene på lang sikt mener jeg er ledelse, engasjement, kompetanseutvikling og et godt arbeidsmiljø. I tillegg må vi sørge for at alle medarbeiderne har et klart bilde av hva Iver er, og hvor vi er på vei, og at det er noe alle vil være en del av.

Koder: Sustainability