Cyber Security Incident Response

Få hjälp när du är under attack! 

Vid allvarliga säkerhetsincidenter så som pågående intrång eller ransomware påkallar vi ett särskilt team som arbetar intensivt och fokuserat för att stoppa angreppet och återställa din IT-miljö. Vi arbetar strukturerat med att kommunicera med intressenter, analysera händelseförloppet, samla bevis och loggdata, isolera hotet samt säkra och återställa IT-miljön. Våra experter har stor erfarenhet av särskilt allvarliga händelser och har erfarenhet av samarbete med myndigheter och stora organisationer vid storskaliga cyberattacker. 

Huvudsakliga fördelar

  • Snabb och effektiv incidenthantering:

    Genom väldefinierade processer och rutiner kan våra experter snabbt och effektivt sätta in åtgärder för att stoppa pågående attacker, minimera skador och säkra din data.

  • Tillgång till experter med rätt erfarenhet:

    Våra experter har stor erfarenhet av att hantera allvarliga säkerhetsincidenter och kan snabbt bedöma hotets allvar och vidta rätt åtgärder.

  • Minskad nedtid och påföljder av cyberangrepp:

    Vi hjälper dig återställa din IT-miljö till normala driftsförhållanden så snabbt som möjligt för att minska angreppets potentiella påverkan på ditt företags ekonomi och varumärke.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.