Strategi og smidig forretningsutvikling

La din IT-strategi understøtte virksomheten slik at organisasjonen når sitt fulle potensial

Sammen definerer vi en strategi som legger til rette for en effektiv transformasjon, både på IT- og forretningssiden. Ved å ta i bruk smidige prinsipper gjør vi deg i stand til å levere innovative løsninger på tvers av hele organisasjonen.

Med våre rammer, innsikt og erfaringsbaserte råd, etablerer vi den rette kulturen, strukturen, kompetansen og miljøet som bidrar til å få ut det fulle potensialet til din organisasjon.

Mange virksomheter opplever følgende utfordringer knyttet til leveranse av skytjenester:

 • Treghet, eller manglende mulighet til å lage og teste prototyper av digitale tjenester.
 • Organisasjonen er for silo- og kontrollbasert til å fremme kontinuerlig forbedring og forretningsinnovasjon.
 • Time-to-market er for lang.
 • Kostnadene ved utvikling, testing og innovasjon er for høye.

For å få bukt med problemene kreves det en transformasjon som innebærer både nye måter å strukturere organisasjonen på, samt nye arbeidsmetoder, prosesser og metoder.

Gjennom et tett samarbeid med både ledelse og ansatte veileder våre eksperter deg i din transformasjonsreise. Vi bistår deg steg for steg med å bygge en IT-organisasjon som støtter forretningsmålene. Sammen med ditt team utformer vi en strategi og bistår deg i arbeidet med å bygge en ny, smidig og digital leveransekultur for skytjenester.

Kompetanse og tjenester

 • Digital transformasjonsstrategi

  Vi hjelper deg med å definere strategi og skape rom for smidige prosesser i din virksomhet for å sikre effektive transformasjoner.

 • Enterprise Business Agility

  Vi gjør det mulig for din organisasjon å møte raske endringer. Sammen etablerer vi nye styringsmodeller og organisasjonsmodeller som øker innovasjon og organisasjonens evne til å løse komplekse problemstillinger knyttet til bærekraft og digital transformasjon.

 • Enterprise Architecture

  Vi hjelper deg med å etablere en sammenheng mellom forretningsstrategi og IT-utviklingsinitiativ gjennom identifisering og utforming av strategiske tiltak ved hjelp av Capability Based Planning. Dette for å sikre at arkitekturen ikke behandles i fragmenter uten forståelse for en større helhet.

 • Cloud Community of Excellence (CCoE)

  Sammen med ditt team bistår vi deg med å bygge en ny, fleksibel digital leveransekultur for skytjenester basert på DevOps fem prinsipper og organisasjonsmodellen Microsoft Cloud Center of Excellence.

Hovedfordeler

 • Høyere kvalitet

  Du sikrer høy kvalitet i både tjenesteproduksjon og skyleveranser.

 • Høyere leveringshastighet

  Du oppnår høyere leveransehastighet (TTM) av digitale skyleveranser til virksomheten.

 • Større fleksibilitet

  Du får en skyplattform som kan skaleres, endres og videreutvikles i takt med utviklingen av virksomheten og samfunnet for øvrig.

 • Sikre kunnskapsoverføring

  Ved å jobbe side om side med teamet ditt sikrer vi at kunnskapsoverføring og kulturtransformasjonen er permanent.

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.