Digital innovasjon – kunsten å skape rom for kontinuerlig endring

10 oktober 2022 / Artikkel

I den tiden der digitaliseringen har skutt fart har man sett flere eksempler på virksomheter som har utnyttet tilgjengelig teknologi for å skape innovasjon. Dette har ført til at hele markeder og forretningsmodeller har blitt endret. Men hva kjennetegner egentlig en bedriftskultur som muliggjør innovasjon, og hvordan fremmer du innovasjon i din virksomhet?

Spotify, Voi, Uber... eksemplene er mange når det kommer til selskaper som helt eller delvis har endret både forretningsmodeller og hele markeder gjennom sin måte å innovere på. Disse selskapene har endret forutsetningene for hele bransjer, og de virksomhetene som ikke henger med på endringen vil med tiden bli forbigått av konkurrenter. Men hvordan lykkes du? I denne artikkelen deler Fredrik Hoem Grelland, innovasjonsrådgiver i Accelerate at Iver, innsikt og erfaringer fra sitt arbeid med å hjelpe virksomheter med å skape forutsetninger for innovasjon i deres virksomhet.

Digital innovasjon – hva er egentlig det?

– Slik jeg ser det handler innovasjon om å gripe mulighetene du ser og skape rom og plass i løsningene dine slik at du kontinuerlige kan benytte mulighetene som oppstår. Innovasjonsarbeid handler om å skape en kultur der man søker kontinuerlig forbedring og hvor videreutvikling står i fokus. Lykkes man med dette, vil man bli en smidig bedrift som er rustet til å møte alles slags utfordringer og muligheter, sier Fredrik Hoem Grelland.

Innovasjon handler om å gripe mulighetene du ser og skape rom og plass i løsningene dine slik at du kontinuerlige kan benytte mulighetene som oppstår.

Fredrik mener at utfordringen for de fleste virksomheter ligger i å tørre «å se seg selv i speilet». Ofte er det først når du tør å være ærlig og selvkritisk at du skaper rom for nye ideer og initiativ, og du blir i stand til å se nyoppståtte muligheter.

- I alle virksomheter er det usynlige «sannheter» som har fått slå rot. «Slik er det her» eller «Slik har vi alltid jobbet». Ønsker man å bygge en innovativ bedriftskultur må man løse opp i disse og skape rom for nytenkning.

 

Data som motor for innovasjon

En forutsetning for innovasjon er evnen til å kontinuerlig eksperimentere med både nye teknologier og ulike løsninger, mener Fredrik.

I en innovativ bedriftskultur gjennomføres det hele tiden eksperimenter, gjerne i liten skala – som kan gi innsikt og lærdom som videre kan skaleres opp og spres i hele organisasjonen. Virksomheter som ønsker å bli mer innovative må rett og slett bli flinkere til å utnytte den innsikten data kan gi. Det trengs blant annet et nytt syn på data, sier Fredrik;

– Jeg tror vi må endre tankesettet om at data er noe man jobber med i datavarehus. Data er noe som må samles inn og benyttes i hele virksomheten. Dersom du driver din egen systemutvikling eller om du kjøper inn systemer, må du huske på hvordan innsikten fra dataene kan strømme tilbake til virksomheten. Å stadig stille deg selv spørsmål som; Hvordan kan vi bruke data til å få ny innsikt og hvordan kan vi jobbe med dette på nye måter?

Han utdyper:

– Med den store tilgangen på data som bedriftene har i dag er alle muligheter til stede for å kunne drive innovasjon. Tilgang på skyløsninger og en moderne teknologi-stack finnes allerede. Nå gjelder det å begynne å jobbe med data på riktig måte.

Tilgang på skyløsninger og en moderne teknologi-stack finnes allerede. Nå gjelder det å begynne å jobbe med data på riktig måte.

 

Å skape rom for kontinuerlig forbedring

Så, hvordan skaper du best mulig forutsetninger for innovasjon i din virksomhet? Alt starter med dine ansatte. I tillegg er det ofte behov for en interaksjon mellom den kunnskapen du har om din bedrift og din rolle, og de koblingene en konsulent kan hjelpe deg med å knytte utenfor ditt kompetanseområde, sier Fredrik;

– La oss for eksempel si at noen dyktige IT-medarbeidere jobber med en database eller et datavarehus som de kjenner veldig godt. Så kommer det inn nye ledere som mener teknologien og arbeidsmetodene er utdaterte. De oppfatter de ansatte som utdaterte og at de ikke tenker nytt. Problemet er ofte at disse dyktige menneskene ikke har fått muligheten til å kontinuerlig utvikle seg og virksomheten de jobber for. De blir først lagt merke til når det har gått alt for lang tid og teknologien de jobber med har blitt utdatert. Innovasjon skjer når de ansatte kontinuerlig får mulighet til å utvikle seg og hvor nye ting hele tiden testes ut – ikke bare når noe har gått galt eller når det har gått lang tid. En mangelfull satsing på kompetanseheving av dyktige medarbeidere er en fellesnevner i bedrifter som ikke lykkes med innovasjon.

Han utdyper;

– Når det kommer til stykket, er en bedrift bare en samling mennesker som er satt sammen for å utrette noe i fellesskap. For å lykkes med innovasjon handler det om å ta vare på de ansatte og deres kompetanse. Mennesker som liker endring og som motiveres av å hele tiden kunne optimalisere og forbedre er nødvendig for å kunne drive innovasjon i en virksomhet. Denne typen mennesker oppsøker miljøer hvor innovasjon finner sted, hvor de kan utvikle seg selv og bli inspirert av de rundt seg. For å skape en bedriftskultur som muliggjør innovasjon, er disse menneskene uvurderlige, og målet ditt bør være å få disse medarbeiderne til å trives i din virksomhet. Uten disse personlighetstypene vil man ikke lykkes med innovasjon. Man må i stedet stole på innleide konsulenter, og innovasjon som kun er basert på innleid kompetanse vil ikke være varig.

 

Innovasjonsprosjekter er dømt til å mislykkes – bruk konsulenter på riktig måte

Å starte såkalte «innovasjonsprosjekter» hvor man leier inn konsulenter med forventning om at de skal løse forretningskritiske behov, samtidig som man ønsker å se en rask effekt, går ikke, sier Fredrik. Innovasjon kan ikke drives i prosjektform;

– Et prosjekt er en aktivitet som skal gjennomføres, hvor oppstart, budsjett og mål er definert. Men når det kommer til innovasjon er det ingen ende fordi det handler om å være i konstant endring. Et innovasjonsprosjekt har derfor feil forutsetninger fra starten av. Fraser som «når er det klart» eller «når kan det rulles ut» er ikke relevante når det gjelder innovasjon.

Han utdyper;

– Man vil ikke se umiddelbar effekt av innovasjonsarbeid som gjøres på riktig måte. Dette er en utfordring for mange bedrifter som ikke har innovasjon i sitt DNA, da det blir vanskelig å rettferdiggjøre investeringer når man ikke vet når man vil se effekten av innsatsen. For å skape en kultur der innovasjon kan finne sted, må du starte med en basisjobb. Du må kartlegger kompetansen til dine dyktige medarbeidere og sørge for å løfte de rette menneskene og deres arbeid slik at det havner på agendaen. Det handler om å lage prosesser og arbeidsmetoder som gir rom for initiativ og kontinuerlige tester og eksperimenter. Innleide konsulenter kan brukes til dette grunnleggende arbeidet, det vil si å skape rom for innovasjon.

 

Tre tips til virksomheter som ønsker å lykkes med digital innovasjon:

  1. Ta vare på dine ansatte og deres kompetanse – det er der ideene vil bli skapt.
  2. Benytt konsulenter på en smart måte og på rett sted. Det er ting du ikke bør bruke konsulenter til – å drive innovasjon er en av dem. Men for å drive frem rom for innovasjon og kraft – det kan du bruke konsulenter til.
  3. Vær bekymret dersom du alltid lykkes – det betyr sannsynligvis at du kun tar de veiene der det ikke er risiko for å mislykkes. Det som er mest interessant er å se på hvor mange feil du har gjort i løpet av en viss periode. Det gir en indikasjon på hvor innovativ du er. I iterativ og smidig utvikling bør du heller rapportere om tingene du testet, men som ikke fungerte. Dvs – hvor mange eksperimenter har vi klart å gjennomføre? Det er en mye viktigere indikator for en bedrift som ønsker å innovere.

_____________________________________________________________________________

 


Fredrik Hoem Grelland er en erfaren teknisk arkitekt og «tech lead» med et bredt nedslagsfelt. Fredrik jobber også som innovasjonsrådgiver med et spesielt fokus på databehandling og -arkitektur. Han har erfaring fra utvikling og optimalisering av datavarehus, operasjonell databus, etl og datamodellering, mikrotjeneste arkitektur, CI/CD og moderne utviklingsmetoder og verktøy.