Partnerskap og brukertilfredshet i fokus for Wihlborgs Fastigheter

Kunde: Wihlborgs Fastigheter

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) er et eiendomsselskap som spesialiserer seg på kommersielle eiendommer i Öresund-regionen. Eiendomsporteføljen omfatter Malmö, Helsingborg, Lund og København. Kundene er både offentlige virksomheter og private selskaper. Eiendommene omfatter kontor- og butikklokaler, logistikk- og produksjonslokaler samt tomter for fremtidige prosjekter.

Da Wihlborgs la IT-tjenestene sine ut på anbud, var de på jakt etter en leverandør som kunne skape en positiv brukeropplevelse og samtidig være en stabil og proaktiv IT-partner. Leverandøren måtte også ha et bredt tjenestetilbud med fokus på partnerskap og en ambisjon om å utvikle både leveransen og relasjonen på sikt. Etter en grundig anbuds- og utvelgelsesprosess falt valget til slutt på Iver.

 

Utfordringen

Wihlborgs manglet et profesjonelt saksbehandlingssystem. Samtidig var ikke kommunikasjonen mellom IT og virksomheten tilfredsstillende. Dette gjorde det vanskelig å prioritere, følge opp og levere det servicenivået som virksomheten forventet.

Vi hadde behov for en IT-partner som var en kulturell match, og som kunne yte topp service til brukerne våre. En partner som hadde evne til å utarbeide tydelige servicenivåavtaler (SLA-er), og som hadde det lille ekstra når det gjaldt serviceinnstilling, forteller Dag Widell, leder for IT og digital forretningsutvikling.

Løsningen

Wihlborgs trengte en løsning som har høyt servicenivå, og som gjør det enkelt for medarbeiderne å få rask hjelp gjennom en sentral prosess for håndtering av saker via Ivers servicedesk. Derfor var det viktig at implementeringsprosessen ble gjennomført med fokus på tydelighet og kommunikasjon, og at Wihlborgs' medarbeidere fikk de riktige forventningene til Ivers leveranse. Det manglet også systemstøtte for håndtering av on-/offboarding og saksbehandling, og der måtte Wihlborgs' interne IS/IT inngå i prosessen. Dette ble løst ved hjelp av Ivers support- og selvbetjeningsportal.

Vi fikk tidlig stor tillit til Iver og deres evne til å levere IT-tjenester. Tydelig informasjon om hva tjenestene innebar, tett dialog og vilje til å oppfylle våre spesifikke behov veide tungt i valget av en fremtidig partner for Wihlborgs, fortsetter Dag Widell.

Den store fleksibiliteten Iver viste når det gjaldt å fokusere på brukeren og kunden i alle sammenhenger, gjorde at vi følte oss trygge på valget av leverandør. Med et høyt servicenivå fra Ivers kundeteam kan vi både spare tid og unngå frustrasjon fra både IS/IT og virksomheten. Andre grunner til at vi valgte Iver, var muligheten til å følge opp og jobbe proaktivt med forbedringer gjennom et transparent saksbehandlingssystem og en portal for effektiv on-/offboarding som muliggjør innsyn i prosessen, avslutter Dag Widell.

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.