Fokus på IT-drift med riktig kapasitet, sikkerhet og stabilitet når en halv million brukere gjør samme ting samtidig

Kunde: Flex Applications

Flex Applications er markedsledende på webtilpasset personaladministrasjon knyttet til timeregistrering, reiseregninger og lønn. Selskapet ble grunnlagt i 1990, har kontorer på åtte steder i Sverige samt i Oslo, og har i dag over en halv million sluttbrukere som benytter systemene til rapportering.

Utfordringen

Flex' suksess og vekst skyldes blant annet at selskapets produkter har klart å henge med i den raske teknologiske utviklingen. Flex har gått fra en klientbasert løsning tidlig på 2000-tallet til webportaler og tjenester som er fullt ut tilgjengelige via skytjenester. Kravet til høy driftssikkerhet kombinert med riktig kapasitet for krevende kunder er alltid sentralt når man skal ta neste steg i den teknologiske utviklingen, noe som igjen har krevd mye av partnerskapet og samarbeidet mellom Flex og Iver.

Vi begynte å få forespørsler fra virkelig store selskaper, og dette medførte nye krav til sikkerhet. Kundene begynte å etterspørre krypterte databaser, egne SQL-er og sikkerhetskopiering med speiling på ulike steder. Vi stod overfor helt nye krav og problemstillinger knyttet til sikkerhet i plattformen, og det var en veldig spennende utfordring, forklarer konsernsjef Björn Jareblad i Flex.

Flex trenger en IT-driftstjeneste for ulike Saas-tjenester og velfungerende serverklynger for kunder som bruker samme versjon av FlexHRM. En stadig tilbakevendende utfordring er at man på samme tid hver måned får en belastningstopp når alle skal generere mange rapporter samtidig.

 

Løsningen

Flex og Iver har samarbeidet siden begynnelsen av 2000-tallet. Samarbeidet utviklet seg raskt til et partnerskap med et felles mål: fornøyde Flex-kunder som skal ha tilgang til stabile, moderne og driftssikre systemer. Flex og Iver har etablert felles styringsgrupper der Flex-applikasjonene kontinuerlig utvikles for å sikre riktig funksjonalitet og ytelse. For å takle den månedlige belastningstoppen har Iver utviklet lastbalansering og andre støttefunksjoner med serverteknologi – alt for å optimere ytelsen.

Mange av Flex' kunder driver virksomhet innen HRM og har egne virtuelle serverplattformer. I tillegg er det vanlig at de også bruker Windows-programmer. Dette stiller større krav til kompletterende teknologi, for eksempel MFA-VPN for lønnsadministrasjon og sFTP for sikker transport av data mellom HRM- og lønnssystem.   

Iver er en viktig partner for oss. Det nære samarbeidet vårt gjør det mulig for oss å ligge i forkant og sørge for at løsningene våre oppfyller kundenes nåværende og fremtidige behov. Det sikrer dessuten at vi kan gi nye, store kunder tilgang til miljøet vårt uten at det påvirker driften hos de øvrige kundene, fortsetter Björn Jareblad.

Suksessfaktorer

En viktig suksessfaktor for utviklingen av Flex-plattformer og den bakenforliggende driften er det nære samarbeidet over tid. Flex' IT-avdeling har alltid hatt en tett dialog med og et nært forhold til Iver som leverandør, og fokus har alltid vært på sluttresultatet for kunden. Samarbeidet kjennetegnes av at man ser på hverandre som kollegaer, og ikke som kunde og leverandør.

I dag får vi stadig oftere forespørsler om og krav til ISO-sertifiserte datasentre og informasjonssikkerhet i systemene våre, og der oppfyller Iver både våre og kundenes krav. Det er også viktig for oss at Iver har datasentre i Sverige og Norge, noe som er et forretningskritisk spørsmål for kundene våre. Sammen med Iver kan vi levere Saas-løsninger i verdensklasse, avslutter Björn Jareblad.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.