Nordisk hotellkonsern trengte en profesjonell IT-partner

Kunde: Strawberry

Strawberry ønsket en profesjonell, trygg og stabil IT-partner med dyktige rådgivere og teknikere som kan bistå den kontinuerlige digitale utviklingen samt understøtte virksomhetens bærekraftsfokus.

Strawberry er i sterk vekst og er et av Nordens største hotellkonsern med over 200 hoteller og nærmere 17 000 ansatte i Norden og Baltikum. Hotellbransjen er i rask utvikling, og hotellkonsernet blir stadig utfordret av gjestene som forventer en effektiv og problemfri service. Samtidig er forretningsmodellen sårbar da markedsforutsetninger kan endres over natten. Det stilles derfor høye krav til infrastruktur, skalerbarhet og kostnadskontroll.

Iver har vært Strawberrys IT-partner siden 2019 og har ansvaret for driften av hotellkonsernets kjerneplattform, servicevakt utenom kjernetid, sikkerhet, rådgivning, konsulenttjenester, samt forvaltning av Azure-plattformen.

- Iver har blitt en viktig strategisk partner for Strawberry. Samarbeidet har utviklet seg over tid der Iver har vist evne til å utvikle leveransen med våre endrede behov og strategisk dreining, sier Eirik Bogsnes, EVP, Hotel Services på Strawberry.

Fremover vil vi jobbe sammen med å utvikle Strawberry sine digitale kapabiliteter, hvor en stadig større del går over i sky.

Eirik Bogsnes

- Når vi nå bytter navn til Strawberry i år, har vi store ambisjoner for utvikling av bedre kundeopplevelser og en mer kostnadseffektiv driftsmodell ved hjelp av digitale løsninger. Det å ha en profesjonell og kompetent IT-partner i ryggen som forstår vår virksomhet og behov er helt avgjørende på denne reisen, sier Bogsnes.

Iver sin leveranse

I 2020 gjennomførte Iver et omfattende migreringsprosjekt av over 600 servere. Prosjektet ble gjennomført på 4 måneder, det gikk raskt, effektivt og uten nedetid. Opp mot 45 ansatte fra Iver i Norge og Sverige deltok i prosjektet.

Hotellkonsernet er i gang med en stor digital transformasjon der både kjernesystemer og systemer som de hotellansatte benytter seg av i den daglige driften skal byttes ut. Det sentrale er utnyttelse av moderne, skalerbare og bærekraftige tjenester samt smidige arbeidsmetoder. En fremtidsrettet leveransemodell innebærer også økt bruk av programvare som tjeneste (SaaS), samtidig som flere driftsoppgaver skal løses fra nettskyen. Målsetningen til Strawberry er å ligge i forkant teknologisk, og Iver fungere som en proaktiv partner som sørger for en sikker drift og høy ytelse.


Iver har ansvar for følgende tjenester:

 • Drift av basisplattform og mer enn 600 servere
 • Støtte til applikasjonsdrift- og forvaltning
 • Databasedrift
 • Forvaltning av Azureplattform
 • Klienthåndtering
 • Drift av sentral brannmur og VPN-tjenester
 • Drift av Citrix-plattform
 • Service Desk 2. og 3. linje
 • Service Desk 1. linje i samarbeid med Strawberry sin SOS hvor Iver bistår 19-07 ukedager og 24/7 helger
 • Security Operations Center (SOC) og Incident Response Team (IRT)
 • Løpende konsulent og rådgivningstjenester for overstående tjenester og sikkerhet

I tillegg bistår Iver Strawberry med deres strategiske arbeid rundt digitalisering, rådgivning og proaktivitet, utvikling av IT-strategi, samt bistand ved åpning av nye hoteller og hotellukkinger.

Security Operations Center (SOC)

Iver har også ansvaret for IT-sikkerheten til Strawberry og leverer SOC-tjenester for å kunne tidlig oppdage uregelmessige hendelser, trusler eller pågående angrep i Strawberrys IT-miljø. Ivers SOC overvåker og behandler sikkerhetstrusler 24/7. I tillegg får Strawberry analyser og rapporter, rådgivning og support til sluttbrukere ved sikkerhetsspørsmål. Ved alvorlige sikkerhetshendelser har hotellkonsernet full tilgang på øyeblikkelig sikkerhetsekspertise gjennom Incident Response Team.