Sikre og moderne IT-driftstjenester i nært samarbeid med øvrige leverandører skaper effektiv leveranse til Sollentuna kommunes medarbeider og innbyggere

Kunde: Sollentuna kommune

Sollentuna kommunes samfunnskritiske virksomhet krever sikre og moderne IT-driftstjenester og en tett kundedialog. Ivers tjenester er en forutsetning for kommunens arbeid med smarte, digitale løsninger som støtter næringslivet og innbyggerne i Sollentuna.

Sollentuna kommunes visjon er å være Sveriges mest attraktive kommune. Kommunen har i dag 72 000 innbyggere med en befolkningsvekst på ca. 1000 personer hvert år. I takt med befolkningsveksten øker behovet for nye boliger, miljøsmarte transportmuligheter og grøntområder og mulighet for rekreasjon. Det foregår en bytransformasjon i Sollentuna, hvor de sentrale delene av kommunen fortettes og bybildet endres.

Kommunen legger forholdene til rette for levende bymiljøer nær kollektivkommunikasjon, med en blanding av boliger, kontor og handel. Sollentuna kommune ønsker å være en av Sveriges ledende kommuner innen digital utvikling med økt service og påvirkning for innbyggere og virksomheter. Prioriterte digitaliseringsområder er digital kompetanse, digitalt demokrati, digital innovasjon og samhandling, digitale tjenester og digital infrastruktur.

Utfordring

Sollentuna kommune utvikler IT-støtte til både virksomheter og innbyggere. I takt med den økte digitaliseringen stilles det stadig høyere krav til moderne, sikre og fleksible IT-leveranser fra kommunens IT-virksomhet, og leverandører som Iver.

Løsning

Ved hjelp av Sollentuna kommunes veldefinerte krav i anskaffelsen har Iver levert en sikker og moderne IT-plattform. I tillegg har det blitt innført en samarbeidsmodell som sikrer en tett kundedialog og leveranse, i tillegg til et effektivt samarbeid med øvrige IT-leverandører til kommunen.

Tjenester

Iver leverer en infrastrukturplattform som inkluderer datahalltjenester, kapasitetstjenester og nettverkstjenester, samt kritisk system- og applikasjonsdrift. Iver har helhetsansvar for plattformens funksjonalitet og tilgjengelighet 24/7/365.

Fordeler

Sollentuna kommune og Iver vil skape effektive og fleksible IT-leveranser gjennom moderne tjenester, veletablerte samarbeidsmodeller og gode relasjoner. Ivers erfaring og fokus på offentlig sektor skaper en god forståelse for de utfordringene og krav som er unike for Sollentuna kommune.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.