Fokus på kjernevirksom-heten krever IT med kvalitet, fleksibilitet og skalerbarhet

Kunde: Katrineholm kommune

Katrineholm kommune jobber for å gjøre kommunen mer attraktiv, både som sted og som arbeidsgiver. Målet er at flere skal ønske å bosette seg, starte bedrifter, bygge boliger og gå på skole i Katrineholm.

Flere skal ganske enkelt ønske å benytte seg av det kommunen har å by på. Gjennom økt digitalisering og mer effektive arbeidsmåter kan kommunens medarbeidere fokusere på det som gjør Katrineholm til en attraktiv kommune.

En viktig årsak til at vi la IT-driften ut på anbud, var at vi ville gi medarbeiderne våre riktige verktøy og dermed mer tid til å fokusere på kommunens kjernevirksomhet. I anbudsinnbydelsen stilte vi dessuten store krav til at leverandøren skulle øke graden av innovasjon og proaktivitet i måten vi jobber på. Vi ønsket riktige IT-tjenester til riktig pris samt økt kvalitet, fleksibilitet og skalerbarhet. Det er en viktig oppgave for Iver å skape best mulig forutsetninger for dette, sier rådmann Sari Eriksson i Katrineholm kommune.

Løsningen

Iver leverer en helhetsløsning som gir kommunens virksomheter og medarbeidere forutsetninger for å tilby innbyggerne i kommunen best mulig tjenester. En velfungerende samarbeidsmodell mellom Iver og kommunens IT-avdeling samt de ulike delene av forvaltningen skaper gode muligheter for digital utvikling og innovasjon.

Iver har de siste årene vist at de er til å stole på. De har bidratt til at servicegraden og systemtilgjengeligheten har økt, fortsetter Sari Eriksson.

Tjenester

Iver leverer en helhetsløsning som omfatter drift av systemer og applikasjoner, lokale nettverk, brukernære tjenester for medarbeidere, en MDM-plattform for skolevirksomheten samt full brukerstøtte. Iver har også et kontor i Katrineholm, noe som muliggjør teknisk støtte på stedet hos kunden. Siden avtalen ble inngått, har Iver gjennomført flere store prosjekter, blant annet modernisert og bygd ut trådløse nettverk samt oppgradert hele klientplattformen for kommunens sentraladministrasjon.

 

Fordeler

Vi har nærhet til kundene våre, både geografisk og i tankene. Flere av Ivers medarbeidere har tidligere jobbet på IT-avdelingen i Katrineholm kommune. Det gir Iver en stor fordel når det gjelder både forståelse av IT-miljøet og kunnskap om kommunens virksomheter. Ivers størrelse kombinert med lokal tilstedeværelse sikrer at Katrineholm kommune får størst mulig nytteverdi av applikasjoner og tekniske landevinninger. 

Foto: Hanna Maxstad

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.