Tverrfaglig utveksling over landegrenser

Dato: 26 juni 2024

Skrevet av: Alier Ajak Wuoi

Jeg har vært så heldig å ha fått delta på et internasjonalt utvekslingsprogram i Plovdiv, Bulgaria! Utvekslingsprogrammet bidro til både personlig og profesjonell utvikling, og jeg håper jeg kan bringe verdifull kompetanse tilbake til teamet og våre kunder hos Accelerate at Iver. I dette innlegget vil jeg fortelle mer om utvekslingsprogrammet og hva jeg har lært.

Utvekslingsprogrammet er et samarbeid mellom Norsensus Mediaforum, Plovdiv kommune og Applied Research and Communications Fund, med støtte fra Active Citizenship Fund gjennom EØS-midler fra Norge. Utvekslingsprogrammet strekker seg tilbake til 2009, da Norge, Lichtenstein og Island bistod med å finansiere et ungdomssenter og fasiliteter for “Local development, poverty reduction and enhanced inclusion of vulnerable groups”. Målet med prosjektet er å tilby utdanningsaktiviteter og praksis for unge i alderen 15 – 29 år. På de ulike samlingene gjennomføres det workshops der deltakerne får personlig utvikling, motivasjon og økt tro på egen kapasitet til å starte prosjekter, start-ups og bygge videre karriere.

Selv har jeg vært involvert i prosjektet siden 2022. En prosjektleder fra Norsensus ga meg følgende tilbakemelding på hvorfor jeg har vært så heldig å få være med:

Alier er en nysgjerrig, engasjert og aktiv person som har vist kompetanse i et tidligere prosjekt. Vi ønsket å inkludere han da vi mener han er en god representant for de norske deltagerne. I utvelgelsen ser vi etter kandidater som først og fremst er aktive og kan representere et bredt spekter i form av kompetanse og bakgrunn. I det forrige prosjektet var Alier student, i tillegg til at han drev sitt eget medieforetak. Nå jobber Alier som IT-konsulent, noe som indikerer at han er åpen for å utvikle og utforske muligheter.


Hva gikk utvekslingen i Bulgaria ut på?

Målet med samlingen i Bulgaria var å styrke deltakernes ferdigheter innen presentasjonsteknikk, Design Thinking, prosjektledelse og lederskap. Utvekslingen samlet deltakere med ulike nasjonaliteter og faglige bakgrunner der alle hadde et felles mål om å utvikle seg personlig og bidra tilbake til sine samfunn. Det brede spekteret av bakgrunner og erfaringer bidro til en unik utveksling av ideer og innfallsvinkler, og understreket prosjektets fokus på tverrsektorielt samarbeid og læring.

Foto: Prosjektet ble fulgt opp av varaordfører Nikolay Buhalov og Mariya Valova fra Utdannings- og vitenskapsdepartementet i Bulgaria. F.v: Alier Ajak Wuoi fra Accelerate at Iver, Mariya Valova fra Utdannings- og vitenskapsdepartementet og varaordfører Nikolay Buhalov.

Jeg har fra ung alder alltid vært samfunnsengasjert og jeg liker å lære alt fra språk, ulike kulturer eller teknologi. Jeg synes det er veldig spennende å delta i dette programmet da målet er å utvikle mine faglige ferdigheter og yte enda bedre i mine personlige og profesjonelle aktiviteter.

Praktiske workshops resulterte i innovative løsninger

Gjennom praktiske workshops, ledet av personer med lang erfaring, fikk vi dypere innsikt i temaer som Design Thinking, lederskap og presentasjonsferdigheter. Tett samarbeid på tvers av bakgrunner og ferdigheter resulterte i innovative løsninger og demonstrerte kraften av mangfold i problemløsning. Som konsulent fant jeg workshopene meget relevante og jeg kan dra nytte av ny lærdom i mine kundeprosjekter.

Design-Thinking workshop:

Hovedfokus i denne workshopen var:

 • Brukersentrert problemløsning
 • Iterative prosesser
 • Samarbeid på tvers

Vedat Sevincer, prosjektleder hos Norsensus Mediaforum ledet workshopen og vi lærte viktigheten av å forstå brukerens behov og perspektiver for å skape løsninger som virkelig møter brukernes krav. Vi fikk god innsikt i verdien av å utvikle, teste og forbedre ideer gjennom prototyping og tilbakemeldinger, slik at man sikrer at sluttproduktet er optimalisert for brukeren. I tillegg så vi på hvordan tverrfaglig samarbeid kan føre til innovative og effektive løsninger. Vi ble oppfordret til å ha fokus på høy psykologisk trygghet i store grupper slik at alle får sagt sin mening og kan bidra med ideer.


Foto: Vedat Sevincer, Prosjektleder Norsensus Mediaforum


Å lede workshops og lederskap:
Denne workshopen ble holdt av prosjektledere fra både Norge og Bulgaria. Workshopen hadde fokus på:

 • Effektiv fasilitering
 • Teknikker for å skape engasjement
 • Handlingsrettede resultater

Vi lærte teknikker for å sette klare mål, engasjere deltakerne og håndtere gruppedynamikk for å sikre produktive workshoper. Jeg presenterte IDOARRT-metoden (Intention, Desired Outcome(s), Agenda, Roles, Rules, Time) som jeg har lært av min mentor i Accelerate at Iver, Jan-Einar Eriksen. Det går ut på at du i forkant definerer intensjonen, ønsket utfall, agendaen, de ulike rollene, «reglene» og tidsstyring.

Vi jobbet med metoder for å holde deltakere engasjerte og motiverte, som interaktive aktiviteter og problemløsningsscenarier. I tillegg til at vi fokuserte på å lede workshoper mot konkrete handlinger og beslutninger, med klare neste steg.

Videre lærte vi om hvordan ledere bør justere lederstil basert på varierte situasjoner. Nødvendigheten av klar kommunikasjon (OKR) for å bygge et sterkt team og kompetanse, og betydningen av å delegere for å fremme eierskap og ansvar.


Foto: Bildet viser evalueringen av prosjektet og et utvalg av prosjektdeltakerne

Presentasjonsferdigheter:
Workshopen startet med at vi fikk et spørsmål: «Name three characteristics a good presenter has». Det kom frem en rekke gode ferdigheter som vi senere skulle øve på. Vi tok utgangspunktet i hvordan man som taler kan holde på oppmerksomheten til lytterne. Med utgangspunkt i TEDtalks kom vi frem til:

 • Engasjerende fortellerteknikk:
  Å bruke historiefortelling for å fange og holde på publikums oppmerksomhet gjennom hele presentasjonen.
 • Offentlige talerferdigheter:
  Ferdigheter som variert stemmebruk, tempo og kroppsspråk for å forbedre presentasjonens leveranse og innvirkning.
 • Publikumsanalyse:
  Tilpasse presentasjoner til publikums interesser og forståelsesnivå for å sikre relevans og engasjement.

Foto: Her introduserer jeg temaet “Cultural Exhibition” som gikk ut på hvordan vi håndterer mangfold.

Etter utvekslingen:

Denne utvekslingen har definitivt bidratt positivt i min rolle som konsulent og jeg kommer til å ta med meg lærdommen og metodene jeg har tilegnet meg i min daglige arbeidshverdag. Jeg ser frem til å bruke kunnskapen både internt i Accelerate at Iver og ikke minst inn i relevante kundeprosjekt.
Jeg er takknemlighet for at Accelerate at Iver lar konsulenter delta på slike initiativ da det bidrar til både personlig vekst og forbedring av vår felles kompetanse. Gjennom dette programmet har jeg ikke bare utviklet nye ferdigheter, men også bygget et nettverk av likesinnede profesjonelle. Dette åpner for fremtidige samarbeidsmuligheter og kontinuerlig utveksling av ideer.

Koder: Accelerate at Iver