Alier Ajak Wuoi

Konsulent, Accelerate at Iver

Alier er ansatt som konsulent inne Power Platform og Dynamics 365 i Accelerate at Iver. Alier kombinerer en unik miks av økonomisk og teknologisk utdanning, entreprenørskap og kreativ tenkning, noe som gjør ham i stand til å forstå og navigere komplekse forretningslandskap.

Hans brede teknologiske interesse har gjort at han også har tilegnet seg mye kunnskap innenfor AI, Azure/AzureAI og infrastruktur. Med en variert bakgrunn og kreativ tilnærming, kombinert med hans sterke tekniske ferdigheter, står Alier klar til å gi stor verdi til ditt neste prosjekt. Alier utviser evnen til å tenke utenfor boksen og fremmer innovasjon på alle områder.