Möt Andreas!

Projektledare, Accelerate at Iver

Andreas Remnås halkade in i IT-branschen lite av en slump i rollen som PC-tekniker 1995. Idag jobbar han som IT-konsult och projektledare inom Accelerate at Iver. Lär känna Andreas och hör mer om hans roll på Iver!

Berätta lite kort om dig: 

Jag började i IT branchen -95 mest av en slump. Jag ville ha ett jobb och fick chansen att jobba extra som PC tekniker. Ganska snabbt byggde jag kompetens även utanför hårdvara – kring nätverk, infrastruktur och applikation. Jag fastnade tidigt för slutanvändarupplevelse och hur man skapar bra lösningar. 

Berätta om din roll på Iver: 

Jag har sedan jag var med och startade Solidpark (som sedan blev Iver) jobbat med Saab i Linköping. Till en början som teknisk specialist inom Digital Workplace och sedan som Service Manager för delar av Saabs Digital Workplace tjänst. Mot slutet var rollen inriktad på att stötta klientförvaltningen i tjänsteleverans samt ytterligare inkommande behov runt tjänsterna. 

Vad är det bästa med din roll? 

Att få chansen att arbeta med allt ”från ax till limpa”.  Att se ett behov ute i verksamheten, hjälpa till att bryta ner det i en kravspecifikation, och därefter få vara med och ta fram en lösning som slutligen levereras till kund. Helt enkelt att få förbättra, förändra och marknadsföra befintliga tjänster utifrån förändrade och tillkommande behov i kärnverksamheten. 

Vad tycker du är viktiga egenskaper hos en projektledare?  

Som projektledare är det viktigt att förstå helheten, vara duktig på att kommunicera inom projektgruppen men även mot intressenter runt om projektet. Ett bra ledarskap och förmågan att bygga ett starkt team runt uppgiften. Det är också viktigt att kunna känna av projektmedlemmarna för att se vilka som vill ha stöttning i det dagliga arbetet och vilka som själva driver sitt arbete framåt. Som projektledare måste du även kunna fatta beslut när projektet stöter på problem eller står vid ett vägskäl. Det är viktigt att snabbt kunna anpassa sig till förändringar och ändrade krav eller förutsättningar.  

Beskriv dina styrkor i hur du leder projekt: 

Jag tror på tydlig kommunikation och en transparens i projektledarrollen. Alla medlemmar ska känna ett ansvar och veta att de har möjlighet att påverka utifrån given roll och kompetens. Som projektledare vill jag stimulera projektmedlemmarna att utmana sig själva, ta större ansvar och gå utanför sin ”comfort zone”.  

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

Jag gillar att starta dagen tidigt för att se till att ingen i projektet/pågående aktivitet fastnat på beslut eller har otydliga förutsättningar. Därefter rullar dagen troligen på och en stand up i projektgruppen visar hur veckans arbete fortskrider – och rapporten till styrgrupp/beställare uppdateras. Säkert avslutas dagen med in titt på barnens träningsupplägg inför kvällen.  

Hur ser din kompetensbakgrund ut?  

Då jag har jobbat inom IT hela mitt vuxna liv har min kompetens byggts på löpande i arbetet och med kurser i linje med hur den tekniska plattformen, verktyg och metoder ständigt utvecklats. På senare tid har jag också kompletterat med ITIL och interna projektledningsutbildningar för att möta den mer seniora rollen och de mer krävande uppdragen. 

Kan du berätta lite om din karriärutveckling? 

Jag har alltid varit väldigt social och även som PC-tekniker insett uppskattningen hos kunden/användaren när jag upplevts lättpratad och duktig på att förklara tydligt vad som händer. När jag växte in i konsultrollen fann jag mig snabbt i att representera både kompetens, bolag och region beroende på uppdragets storlek. Det har visat sig väldigt bra för karriären.  

Vilken typ av kunder/projekt trivs du bäst med? 

Jag trivs med kunder som har egen kompetens kring de områden där jag kommer in som specialist då dialogen och förståelsen för förändringsarbetet blir bra. Det gäller även i projekt eftersom detta gör att kraven och leveransen får en högre kvalitet.  

Vad motiverar dig på jobbet?  

Att ständigt förbättra leveransen till kund, ta all erfarenheten och utmana mig själv att göra det ännu lite bättre vid nästa leverans. Det bästa jag vet är att kunna ta emot behov från en kund och veta att jag kan lösa det på bästa sätt. 

Vilket värde tillför du? 

Jag är en glädjespridare och ser alltid positivt på att gå till jobbet för att träffa kollegor, kunder och ta sig an arbetsuppgifter av varierande slag.