Attack Surface Assessment

Ta reda på hur era sårbarheter ser ut och säkerställ att du gör rätt saker för att skydda din organisation genom att genomföra vår Attack Surface Assessment

Mängden cyberattacker ökar och blir allt mer sofistikerade. Dessutom har AI effektiviserat angriparnas arbete och gjort det möjligt för hotaktörer att angripa fler mål med högre effektivitet.

 

Så fungerar det:

 • Attack Surface Assessment tittar på din IT-miljö ur en hackares perspektiv.
 • Den identifierar mål och bedömer risker baserat på de möjligheter de erbjuder för en cyberangripare.
 • Baserat på identifierade mål kan proaktiva åtgärder vidtas för att antingen eliminera eller mildra dessa risker innan incidenten inträffar.
 • Analys av er exponering på Internet

  Vi Identifierar risker baserat på vad ditt företaget avsiktligt exponerar för på Internet

 • Analys av exponering av er data

  Vi Identifierar risker baserade på läckta data eller oavsiktligt exponerade data

 • Analys av hantering av åtkomst

  Vi utför en analys av åtkomsthantering av utsatta tjänster

 • Sårbarhetsbedömning

  Vi identifierar utsatta sårbara tjänster