Helse og omsorg

For virksomheter i helse- og omsorgssektoren gir digitalisering store muligheter til å koordinere, effektivisere og skape en bedre pasient- og kundeopplevelse. Store datamengder og lagring av sensitive pasient-/kundeopplysninger stiller store krav til skyinfrastruktur, regeletterlevelse og sikkerhet.

Gi virksomheten et løft gjennom digitalisering, samtidig som du har oversikt over personopplysninger og pasientdata

Vi har omfattende erfaring med å levere løsninger til kunder med spesielle krav til sikkerhet, datalagring og regeletterlevelse. Med solid forståelse av virksomheten og dine behov hjelper vi deg med å håndtere tøffe forretningsutfordringer og gjøre deg rustet for fremtiden.

90%

av virksomhetene innen helse og omsorg bruker en eller annen form for skytjeneste.

71%

av virksomhetene innen helse og omsorg vil styrke cybersikkerheten.

41%

av virksomhetene innen helse og omsorg opplever at regeletterlevelse og datalagring er en utfordring.

Kilde: Radar Ecosystem

Hva kan vi gjøre for deg?

Digital innovasjon der ambisjoner blir til virkelighet

Vår dedikerte konsulentvirksomhet med over 300 digitaliserings- og innovasjonseksperter hjelper deg med å få maksimalt utbytte av digital transformasjon – fra strategi, skytransformasjon og cybersikkerhet, hele veien til brukeropplevelse og datadrevet innovasjon.

Sikker lagring av journaler og pasientdata

Journaler og opplysninger om pasienter regnes som svært sensitive data, noe som stiller strenge krav til prosesser, håndtering og lagring. Sammen med deg utvikler våre sikkerhetseksperter en virksomhetstilpasset løsning som håndterer både interne og eksterne trusler.

Digital transformasjon i skytjeneste med innebygd regeletterlevelse

Lagring av sensitive personopplysninger begrenser mulighetene til å bruke skytjenester fra globale aktører utenfor Europa. Med Ivers skytjeneste får du en moderne og innovativ løsning, samtidig som opplysningene håndteres og lagres i samsvar med de lover og regler som gjelder for din virksomhet og innenfor EU/EØS.

Moderne løsninger for digitale møter med pasienter og kunder

Digitale kunde- og pasientmøter er i dag en naturlig og effektiv måte å stille diagnoser og gjennomføre konsultasjoner på. Vi har de digitale arbeidsplasstjenestene du trenger for å få en velfungerende, fleksibel og effektiv arbeidsdag.

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.