Proaktiv cybersikkerhet

Proaktiv cybersikkerhet

Digital transformasjon fører også til et nytt trusselbilde og økt risiko for innbrudd, angrep og annen IT-relatert kriminalitet. Sentrale sikkerhetstjenester fra Ivers Security Operations Center (SOC) gir heldekkende proaktiv beskyttelse.

Våre SOC-tjenester bygger på maskinlæring og integrert overvåking av omgivelsene, slik at du ligger i forkant og kan iverksette riktige tiltak ved eventuelle trusler.

Vi overvåker IT-miljøet ditt hele døgnet, året rundt. Våre sikkerhetseksperter og automatiserte systemer for overvåking og analyse håndterer i sanntid sikkerhetsbrudd, trusler og unormal aktivitet i hele IT-infrastrukturen – fra individuelle datamaskiner til nettverk og forretningskritiske systemer. Med ledende verktøy for SIEM og hendelseshåndtering får du enestående oversikt og kontroll over alt som skjer i IT-infrastrukturen.

Våre kundededikerte team og sikkerhetseksperter har omfattende erfaring med å utforme og idriftsette sikkerhetsløsninger som er tilpasset virksomhetens krav til proaktivitet, tilgjengelighet og sikkerhet.

Vil du vite mer?

Kontakt oss

Viktigste fordeler

 • Oversikt og kontroll

  Ledende SIEM- og EDR-systemer i kombinasjon med veletablerte prosesser og rutiner, gir uovertruffen oversikt og kontroll med alt som skjer i ditt IT-miljø.

 • Tilgjengelighet og sikkerhet

  Aktiv bemanning 24/7/365 og sanntid analyse av sikkerhetsbrudd, trusler og unormale aktiviteter i hele IT- infrastrukturen.

 • En proaktiv partner

  Våre kundededikerte team og erfarne eksperter sørger for at din virksomhet alltid har den beste løsningen, i dag og i morgen.

Tjenester

 • SOC

  Døgnbemannet sikkerhetsavdeling med eksperter som hele tiden overvåker, indentifiserer, analyserer og avhjelper sikkerhetstrusler i ditt IT-miljø.

 • EDR

  Sikkerhetstjeneste med innebygd adferdsanalyse med evne til å identifisere avvikende mønster og aktiviteter i hele IT-miljøet.