Proaktiv cybersikkerhet

Digital transformasjon fører også til et nytt trusselbilde og økt risiko for innbrudd, angrep og annen IT-relatert kriminalitet. Sentrale sikkerhetstjenester fra Ivers Security Operations Center (SOC) gir heldekkende proaktiv beskyttelse.

Våre SOC-tjenester bygger på maskinlæring og integrert overvåking av omgivelsene, slik at du ligger i forkant og kan iverksette riktige tiltak ved eventuelle trusler.

Vi overvåker IT-miljøet ditt hele døgnet, året rundt. Våre sikkerhetseksperter og automatiserte systemer for overvåking og analyse håndterer i sanntid sikkerhetsbrudd, trusler og unormal aktivitet i hele IT-infrastrukturen – fra individuelle datamaskiner til nettverk og forretningskritiske systemer. Med ledende verktøy for SIEM og hendelseshåndtering får du enestående oversikt og kontroll over alt som skjer i IT-infrastrukturen.

Våre kundededikerte team og sikkerhetseksperter har omfattende erfaring med å utforme og idriftsette sikkerhetsløsninger som er tilpasset virksomhetens krav til proaktivitet, tilgjengelighet og sikkerhet.

Viktigste fordeler

  • Oversikt og kontroll

    Ledende SIEM- og EDR-systemer i kombinasjon med veletablerte prosesser og rutiner, gir uovertruffen oversikt og kontroll over alt som skjer i ditt IT-miljø.

  • Tilgjengelighet og sikkerhet

    Aktiv bemanning 24/7/365 og sanntidsanalyse av sikkerhetsbrudd, trusler og unormale aktiviteter i hele IT- infrastrukturen.

  • En proaktiv partner

    Våre kundededikerte team og erfarne eksperter sørger for at din virksomhet alltid har den beste løsningen, i dag og i morgen.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.