Bank og forsikring

Aldri har kravene til tilgjengelighet, selvbetjening og nye funksjoner vært høyere. Kundenes forventninger kombinert med store datamengder, krav om regeletterlevelse og et sammensatt trusselbilde stiller strenge krav til infrastruktur, utviklingstakt og innovasjon.

Digital transformasjon og innovasjonskraft med full oversikt over regeletterlevelse og sikkerhet

Vi har solid kompetanse på cybersikkerhet, regeletterlevelse og mulighetene som åpner seg med riktig kombinasjon av privat og offentlig skyinfrastruktur.

31%

av IT-budsjettene innen bank og forsikring brukes på digital transformasjon. Det er 10 % mer enn gjennomsnittet.

6%

høyere modenhetsgrad for skystrategi i bank- og forsikringssektoren enn i andre bransjer.

Nr. 1

i IT-budsjettene for bank- og forsikringssektoren er investeringer i regeletterlevelse og sikkerhetsstrategi.

Kilde: Radar Ecosystem

Hva kan vi gjøre for deg?

Digital innovasjon der ambisjoner blir til virkelighet

Vår dedikerte konsulentvirksomhet med over 300 digitaliserings- og innovasjonseksperter hjelper deg med å få maksimalt utbytte av digital transformasjon – fra strategi, skytransformasjon og cybersikkerhet, hele veien til brukeropplevelse og datadrevet innovasjon.

Cybersikkerhet for spesielt utsatte bransjer

Virksomheter i bank- og forsikringssektoren er spesielt utsatt for trusler, innbrudd og tyveri. For å oppnå fullgod beskyttelse må man ha kontroll på både det fysiske miljøet, arbeidsprosesser, lovpålagte krav og cybersikkerhet.

Gi nytt liv til eldre systemer og applikasjoner

Eldre systemer og applikasjoner risikerer å holde virksomheten tilbake og bli et hinder for konkurransekraft og vekst. Vårt tilbud innen applikasjonsmodernisering gir systemene dine nytt liv og helt nye muligheter med blant annet containerbasert leveranse.

Øk innovasjonstakten med skybasert infrastruktur

Konkurransen i bank- og forsikringssektoren er knallhard, og det kreves en stadig bedre kundeopplevelse og stadig nye tjenester. Det stiller store krav til infrastruktur og utviklingstakt. Vi har oversikt over skylandskapet og de mulighetene som åpner seg med riktig kombinasjon av privat og offentlig skyinfrastruktur.

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.