Infrastruktur og drift

Våre tjenesteområder

Våre tjenesteområder

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester for IT-infrastruktur og -drift, både i våre egne datasentre og i offentlige skytjenester fra eksempelvis Microsoft Azure og Amazon Web Services. Vi har lang erfaring med private, offentlige og hybride løsninger og med å finne den tjenestekombinasjonen som best oppfyller kundens behov, uavhengig av plattform.  

Med riktig teknologi, solid kompetanse og aktiv bemanning døgnet rundt kan vi forebygge og forhindre hendelser samt tilby garantert tilgjengelighet på det nivået kunden krever. 

Infrastruktur og drift

Hybride skytjenester og drift for alle dine applikasjoner og data

 • Iver Cloud

  Geografisk redundant og skalerbar infrastrukturplattform med høy ytelse i våre datasentre.

 • Iver Private Cloud

  Geografisk redundant og skalerbar dedikert infrastrukturplattform med høy ytelse i våre datasentre.

 • Kritisk systemdrift

  Heldekkende drift av bedriftens kritiske systemer, applikasjoner og databasemotorer.

 • IBM Power

  Drift, forvaltning og videreutvikling av plattformer og applikasjoner basert på IBM Power/IBM i.

 • Public Cloud

  Strukturert og sikker drift av systemer og applikasjoner i Microsoft Azure og Amazon Web Services.

 • DevOps

  Effektiv utvikling og idriftsetting ved hjelp av DevOps-verktøy og agile arbeidsmetoder.

 • 24/7/365

  Aktiv døgnbemanning for overvåking og håndtering av alarmer og hendelser.

 • Iver Compliant Cloud

  Geografisk redundant og skalerbar infrastrukturplattform med høy ytelse og etterlevelse av for eksempel PCI-DSS.

 • Digital transformasjon

  Transformasjon og overføring av IT-løsninger basert på velprøvde modeller og metoder.

Kontakt våre eksperter

La oss hjelpe deg med å finne den beste IT-løsningen for din bedrift. Vi gir oss ikke før du er mer enn fornøyd. Ta kontakt, så lover vi å svare sporenstreks. 

Kontakt