Moderne infrastrukturtjenester og kritisk systemdrift i kundenær leveranse til Dina Försäkringar

Kunde: Dina Försäkringar

Dina Försäkringar er 6 forsikringsselskaper som samarbeider under navnet Dina Försäkringar. De holder til på cirka 45 steder i Sverige og har til sammen rundt 450 ansatte. Samarbeidet mellom selskapene gir ikke bare økonomisk stabilitet samt produkt- og kompetanseutvikling. Det har også resultert i fornøyde kunder.

 

De årene Dina Försäkringar har vært med i SKI-undersøkelsen av kundetilfredshet, har de ligget øverst – eller på en god andreplass – i kategoriene for tingforsikring og mest fornøyde bilforsikringskunder. 

Utfordringen 

Iver har siden 2011 levert IT-driftstjenester til Dina Försäkringar. Da avtalen ble forlenget for tredje gang, fikk Iver i oppdrag å modernisere infrastrukturtjenestene for å opprettholde tilgjengeligheten av og sikkerheten i Dina Försäkringars forretningssystem. 

Løsningen 

Sammen med Dina Försäkringar har Iver designet en IT-plattform som tilfredsstiller de strenge kravene som stilles til et ledende forsikringsselskap i Sverige. 

Tjenester 

Iver leverer en georedundant infrastrukturplattform som omfatter datahalltjenester, kapasitetstjenester og nettverkstjenester samt kritisk systemdrift. Iver har totalansvar for plattformens funksjonalitet og tilgjengelighet 24/7/365. Driftsansvaret omfatter operativsystem, databaser og applikasjoner. 

Fordeler 

Både Dina Försäkringar og Iver ønsker å skape kundetilfredshet gjennom nærhet til kundene. Kombinert med et felles syn på morgendagens IT-driftstjenester skaper dette en nær relasjon og et effektivt samarbeid.

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.