Med fokus på samarbeid kan IVO utnytte potensialet i digitaliseringen for å skape pålitelige tjenester

Kunde: IVO

Å levere pålitelige og fleksible tjenester er avgjørende for IVO. Gjennom et nært samarbeid skaper IVO og Iver et stabilt grunnlag for å dekke dagens og fremtidens behov.

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) skal hjelpe mottakere av pleie- og omsorgstjenester. Den statlige tilsynsmyndigheten skal bidra til tjenester som er sikre, har god kvalitet samt overholder lover og regler. IVO har ansvaret for tilsyn med helsetjenesten, helsepersonell, sosialtjenesten og virksomheter som yter pleie til funksjonshemmede (LSS). 

IVOs virksomhet blir stadig mer avhengig av dataanalyse, statistikk og oppfølging. Vi må utnytte potensialet som ligger i digitalisering, for å skape pålitelige tjenester, utvikle informasjonshåndteringen og effektivisere prosessene våre. Målet er å forenkle og kvalitetssikre kontakten med både innbyggere og helsepersonell. En viktig oppgave for Iver er å skape best mulig forutsetninger for dette, sier IT-sjef Sofia Palmér hos IVO. 

Løsningen 

Iver etablerer tjenester på en sentral plattform for å dekke IVOs behov for en innovativ og fleksibel partner. Hele leveransen er tjenestebasert, noe som forenkler og tydeliggjør ansvarsfordelingen, samtidig som det skaper mer rom for å diskutere muligheter og felles utfordringer i stedet for tidligere problemer. 

 

Tjenester 

Iver har totalansvaret for IT-driften, som omfatter alt fra infrastrukturtjenester og systemdrift til LAN/WAN samt lokale klient- og utskriftstjenester. En sentral del av leveransen er Service Desk, der Iver i tillegg til sin egen leveranse også har ansvaret for hendelseshåndtering og saksbehandling for alle eksterne leverandører på IT-feltet. 

 

Fordeler 

For å skape gode forutsetninger for innovasjon og korte ledetider for endringer legger man stor vekt på samarbeid mellom IVO og de største IT-leverandørene. Dette skjer innenfor rammene av en etablert SIAM-organisasjon (Service Integration And Management). 

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.