Slik får din bedrift maksimalt ut av digitaliseringen

27 november 2020 / Artikkel

Å gjennomføre en digital transformasjon på en god måte er både tids-, energi- og kostnadskrevende. Mange ledere lurer derfor på om det er verdt det. Etter hvert som mange bedrifter av ulike størrelser og i ulike bransjer har vært gjennom denne prosessen, ser vi at den medfører mange fordeler.

Selv om alle bedrifter og situasjoner er unike, er det viktig å se på hvilke potensielle fordeler prosessen kan gi organisasjonen. For mange bedrifter er økt effektivitet en viktig grunn til at de valgte å investere i digital transformasjon.

Muligheter for økt effektivitet

Nøyaktig hvordan en digital transformasjon kan øke effektiviteten, avhenger av hvilken type virksomhet bedriften driver med, og hvilke endringer som innføres i løpet av prosessen. Ved å bruke tid på å finne ut hvor i organisasjonen det forekommer sløsing, og prøve å finne teknologiske løsninger som eliminerer sløsingen, vil dere danne dere et bilde av hvordan effektiviteten kan økes. I tillegg vil det hjelpe dere med å planlegge den digitale transformasjonen. Her er noen eksempler på vanlige løsninger som kan skape effektivitetsgevinster:

  • Sammenkobling av data: Å koble sammen data fra flest mulig steder og gjøre dem tilgjengelige for de medarbeiderne som trenger dem, er mye mer effektivt enn at hver avdeling innhenter og forvalter egne data.
  • Analyse: Med avansert analyse kan dere få maks ut av dataene som bedriften innhenter. Ved hjelp av kunstig intelligens (AI), maskinlæring og andre analysestrategier kan dere strømlinjeforme denne prosessen og unngå sløsing med tid og arbeid.
  • Sensorer: Ved at bedriften bruker sensorer til å styre ting som lys, oppvarming, klimaanlegg og låser, blir driften langt mer effektivt, samtidig som det skaper et bedre miljø for medarbeidere og gjester.
  • Edge Computing: Hvis bedriften er avhengig av rask tilgang til data, bør dere vurdere Edge Computing-løsninger (kantenheter). Å bruke datasentre i nærheten er ofte rimeligere, samtidig som det gir kortere responstider.
  • Intelligent automatisering: Det er utrolig hva som kan automatiseres i dag, takket være teknologiske fremskritt. Så langt det er mulig, bør automatisering være en nøkkelfaktor i bedriftens digitale transformasjon.

Selvfølgelig finnes det også mange andre digitale løsninger som kan bidra til økt effektivitet på arbeidsplassen. Ved å analysere alle de ulike teknologiene – både maskinvare og programvare – for å se om de kan gi bedriften fordeler, vil dere få maksimalt utbytte av den digitale transformasjonen.

Effektivitet som prestasjonsindikator (KPI)

Når bedriften gjennomfører selve den digitale transformasjonen, må dere sørge for at effektivitet er identifisert som en prestasjonsindikator. Etter hvert som dere gjennomfører endringer, kan dere måle resultatene for å se hvor mye sløsing dere klarer å eliminere. Hvis dere ikke oppnår de resultatene dere hadde håpet på, kan det hende dere må justere strategien. En digital transformasjon kan være svært vellykket selv om den ikke blir nøyaktig slik dere hadde planlagt. De bedriftene som oppnår flest fordeler og størst effektivitetsøkning, er de som har viljen og evnen til å justere kursen underveis basert på dataene de kontinuerlig innhenter.

 

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.