Skalerbarhet og fortsatt digitalisering i fokus når Norges Handikapforbund forlenger avtalen med Iver

9 september 2021 / Pressemelding

Norges Handikapforbund (NHF) og Iver har inngått en ny flerårig avtale om levering av IT-driftstjenester med fokus på skalerbarhet og fortsatt digitalisering.

Norges Handikapforbund (NHF) har omforhandlet og forlenget avtalen med Iver om levering av IT-drift og support-tjenester. Den nye avtalen gir NHF en moderne løsning med stor fleksibilitet og skalerbarhet. I praksis vil Iver fungere som NHFs IT-avdeling og proaktivt bidra til NHFs digitaliseringsprosess. Avtalen omfatter tilpassing av eksisterende tjenester og innføring av nye. Driften av IT-miljøet vil fortsette og dessuten fornyes, noe som omfatter serverdrift, brukeradministrasjon, nettverk, lisenshåndtering, backup-tjenester samt servicedesk og applikasjonstjenester.

– NHF fronter arbeidet for et mangfoldig samfunn der alle er likestilte og kan delta. NHF vet hva som fungerer, og hva som diskriminerer. Derfor er det NHFs oppgave å vise vei, slik at vi sammen kan skape et bedre samfunn for alle. NHF skal gi samfunnet erfaring og kompetanse samt være en drivkraft for gode og fremtidsrettede løsninger. Iver er riktig partner for NHF, siden vi gjennom vår nye avtale kan øke tilgjengeligheten og oppfylle kravene som stilles til virksomheten vår, sier Anett Jacqueline Kleven, som er leder for innovasjon og organisasjonsutvikling i NHF.

– Hos Iver er vi selvfølgelig veldig glade og stolte over at vi får fornyet tillit fra NHF. Fornyede og forlengede samarbeid med kundene våre er et bevis for at vi oppfyller kundenes forventninger og krav, men det er også en forutsetning for vår videre vekst. Med vår erfaring og et fortsatt nært samarbeid har vi det beste utgangspunktet for å levere riktige tjenester og løsninger, samt bidra til fortsatt digitalisering hos NHF, sier Magne Solberg, regionsjef och daglig leder i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Magne Solberg, daglig leder Iver Norge, +47 920 16 805, e-post: magne.solberg@iver.no
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvikler, standardiserer og leverer IT-tjenester som skaper digitale konkurransefortrinn og muliggjør innovasjon. Vi veileder kundene våre gjennom et IT-landskap i stadig endring og gjør det enkelt å ta del i ny teknologi og moderne arbeidsmetoder. Iver har kunder i alle bransjer, og vi leverer tjenestene våre til mellomstore og store selskaper og organisasjoner samt til offentlig sektor. Hovedkontoret vårt ligger i Stockholm, og vi driver virksomhet i hele Norden, med mål om å fortsette ekspansjonen. Iver omsetter for drøyt 2,6 milliarder svenske kroner og har cirka 1 350 medarbeidere, fordelt på 25 kontorer i Norge og Sverige. Vi er store, men alltid nær våre kunder, både geografisk og i tankene. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 9. september 2021, kl. 09.00.