Sikkerhet og skalerbarhet er viktige prioriteringer når Iver får økt tillit hos Høyskolen Kristiania

8 februar 2022 / Pressemelding

Iver har over flere år jobbet tett med Høyskolen Kristiania og nå utvidet samarbeidet som partner på infrastruktur. Det er signert avtale om design og drift av nettverk på alle lokasjoner til Høyskolen Kristiania. Iver vil ha ansvaret for arkitektur, sikkerhet, drift og monitorering på WAN, LAN og WiFi. Avtalen trådte i kraft 1. januar 2022 og har en varighet på 4 år med opsjon på forlengelse.

Høyskolen Kristiania har valgt å outsource driften av sin nettverksinfrastruktur. Høyskolen Kristiania er i sterk vekst med over 18 000 studenter og 800 ansatte. Målet med det inngåtte samarbeidet er å sikre Høyskolen Kristiania en smidig og fleksibel plattform som skalerer. Økt digitalisering og bruk av nye tjenester både i undervisning og drift gir et økt behov både for kapasitet og krav til stabilitet.

Et åpent og tett samarbeid har ført til gjensidig tillit
Sommeren 2021 åpnet Høyskolen Kristiania sitt nye bygg i Urtegata. Bygget består av ni etasjer og Iver har stått for design og leveranse av nettverket. Iver leverer hele kjeden i det redundante nettverket som tilbyr nyeste trådløs teknologi i hele bygget med redundante høykapasitets internettlinjer for alle studenter og ansatte.

«For Høyskolen Kristiania er det viktig å ha en partner som kan levere større prosjekter og som er i stand til å snu seg raskt ved behov. Vi trenger en partner som sammen med oss kan bygge og skalere vår infrastruktur på en sikker og smidig måte. Etter 1,5 års tett samarbeid har Iver vist evne til å forstå våre behov og leverer med kvalitet. Vi har derfor stor tillit til deres kompetanse og leveranser fremover», sier Dan Jönsson, Avdelingsleder IT-Drift, Høyskolen Kristiania.

«Det er med stor glede at vi har inngått samarbeidsavtale med Høyskolen Kristiania. Deres åpenhet og tilnærming til oss som leverandør har resultert i en sterk relasjon. Dette har vært med på å skape gjensidig tillit og et godt samarbeid. Høyskolen Kristiania er en fremoverlent kunde med et fokus på å imøtekomme deres studenter og ansattes krav og forventninger. Vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet med Høyskolen Kristiania», sier Magne Solberg, administrerende direktør i Iver Norge.

Magne Solberg, administrerende direktør Iver Norge

Foto: Magne Solberg, administrerende direktør Iver Norge. 

__________________________________________________

For mer informasjon kontakt:

Robert Hernæs Gundersen, Business Development Manager, robert.gundersen@iver.no, tlf: +47 905 45 402

Marianne Røgeberg, markedssjef Iver Norge, marianne.rogeberg@iver.no, tlf: +47 902 60 813

Om Iver
Iver er en ledende nordisk leverandør av skybaserte IT-tjenester. Med teknisk ekspertise og solid forståelse av din virksomhet hjelper vi deg med å drive digital transformasjon der ambisjoner blir til virkelighet. Med hovedkontor i Stockholm opererer Iver hovedsakelig i Norden med mål om å fortsette ekspansjonen. Iver har en omsetning på over 2,8 milliarder kroner og 1 500 ansatte fordelt på 25 lokasjoner. I Norge har Iver kontor i Oslo, Bergen og Stavanger. Stor nok til å skalere og smidig nok til å innovere.

We are not big blue – we are yellow. Stor nok til å skalere og smidig nok til å innovere.

Om Høyskolen Kristiania
Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning på fagskole, bachelor, master og doktorgradsnivå innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18 000 studenter, 800 ansatte, og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole, og Fagskolen Kristiania Norges største fagskole.

www.kristiania.no