Praktikertjänst inngår femårig avtale med Iver

12 mai 2021 / Pressemelding

Praktikertjänst, Sveriges største private helseforetak, har valgt Iver som ny leverandør av IT-tjenester. Avtalen har en varighet på fem år.

Sveriges største foretak innen private tannpleie- og helsetjenester, Praktikertjänst, har inngått en femårig avtale med Iver om levering av skyadministrerte IT-tjenester for digital arbeidsplass, nettverk, utskrift, support og livssyklusadministrasjon. Praktikertjänst har bestemt seg for å jobbe i en IT-løsning som er felles for hele konsernet, som skal oppfylle lovfestede krav til informasjonssikkerhet både i dag og i fremtiden, og som skal styrke virksomhetens håndtering av data. Praktikertjänst har en unik forretningsmodell med 1 300 deleiere som er både ledere av og ansatte på klinikker rundt om i landet. Totalt har Praktikertjänst drøyt 6 700 medarbeidere og omsetter for cirka 5,5 milliarder kroner.

– Vi tilhører en bransje med strenge krav til sikkerhet, tjenestekvalitet og stadig utvikling. Som privat helseforetak i en konkurranseutsatt bransje trenger vi enkel og kostnadseffektiv levering av tjenester og produkter som hjelper helsepersonell i deres arbeid med pasientene. Informasjon og data er en viktig del av det daglige arbeidet med fokus på pasientene og vår egen virksomhet. Her er konserndekkende IT-tjenester avgjørende for at vi skal ligge i forkant og sikre både regeletterlevelse og kvalitet, sier CIO Fredrik Ahlström i Praktikertjänst.

Gjennom dialog med Praktikertjänst har vi vist at i vår leveranse er relasjonen i fokus. Vi følger en tydelig modell der vi gjennom samarbeid raskt skaffer oss en solid forståelse av virksomheten. Da kan vi være en trygg partner, samtidig som vi i tett dialog med Praktikertjänst kan drive innovasjon knyttet til nye tjenester som effektiviserer Praktikertjänsts virksomhet. Virksomhetsforståelsen vår styrkes av vår mangeårige erfaring med utforming og levering av tjenester til kunder i helsesektoren. Jeg er overbevist om at våre engasjerte og dyktige medarbeidere vil sørge for effektive leveranser over hele Sverige, og at Praktikertjänst vil bli en fornøyd kunde, sier regionsjef Magnus Furmarker i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Magnus Furmarker, regionsjef øst, Iver, telefon: +46 732 36 52 49, e-post: magnus.furmarker@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver Iver utvikler, setter sammen og leverer IT-tjenester som skaper digitale konkurransefortrinn og muliggjør innovasjon. Vi veileder kundene våre i et IT-landskap som er i stadig endring, og gjør det enkelt å ta i bruk ny teknologi og moderne arbeidsmåter. Iver har kunder i alle bransjer, og vi leverer tjenestene våre til mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i Norden. Målet er å fortsette ekspansjonen, alltid med nærhet til kunden. Iver omsetter for drøyt 2,5 milliarder svenske kroner og har cirka 1 300 medarbeidere fordelt på 25 kontorer i Norge og Sverige. Vi er store, men har nærhet til kundene våre – både geografisk og i tankene. Les mer på iver.no. Informasjonen ble offentliggjort 12. mai 2021, kl. 09.00.