Orango forlenger og utvider avtalen med Iver

19 september 2021 / Pressemelding

Orango – en del av Fellowmind og en av Sveriges fremste spesialister på forretningsplattformen Microsoft Dynamics 365 – har forlenget og utvidet avtalen med Iver. Den nye avtalen omfatter en totalleveranse av IT-infrastrukturtjenester som støtter Orango i selskapets sterke vekst og videre overgang til skytjenester.

Forretningssystem-spesialisten Orango og Iver har forlenget samarbeidet sitt med en flerårig avtale. Ivers totalleveranse av infrastruktur omfatter blant annet virtuelt servermiljø, Azure-tjenester, LAN/wifi og brannmurtjenester. Forholdet mellom Orango og Iver kjennetegnes av et nært samarbeid der Iver – i tillegg til å levere infrastrukturtjenester – også er rådgiver for og partner i Orangos overgang til skytjenester.

– Vi har samarbeidet lenge med Iver, og jeg er glad for at vi nå har inngått en ny avtale som sikrer tilgjengeligheten til våre interne infrastrukturtjenester med et tydelig mål om å gå over til en mer skybasert leveranse. Som eksempler kan vi nevne klienthåndtering via Microsoft Intune, Always on VPN via Azure og overføring av tjenester fra Ivers datasenter til Microsoft Azure, forteller CIO Lars Mantefors i Orango.

– Vi er veldig glade for at vi får være med på Orangos videre vekst. Orango er et spesialistselskap, og virksomheten og kundetilbudet deres stiller strenge krav til vår leveranse av infrastrukturtjenester når det gjelder både kvalitet og tilgjengelighet. At vi får forlenget og utvidet tillit fra eksisterende kunder, er et bevis på at vi oppfyller kundenes forventninger og krav. Vi skal sikre et fortsatt nært samarbeid med Orango, der vi i tillegg til å levere infrastruktur skal bidra til en verdiskapende dialog om utvikling og digitalisering, sier regionsjef Mikael Ryberg i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Mikael Ryberg, regionsjef, Iver, telefon: +46 73 089 43 82, e-post: mikael.ryberg@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvikler, standardiserer og leverer IT-tjenester som skaper digitale konkurransefortrinn og muliggjør innovasjon. Vi veileder kundene våre gjennom et IT-landskap i stadig endring og gjør det enkelt å ta del i ny teknologi og moderne arbeidsmetoder. Iver har kunder i alle bransjer, og vi leverer tjenestene våre til mellomstore og store selskaper og organisasjoner samt til offentlig sektor. Hovedkontoret vårt ligger i Stockholm, og vi driver virksomhet i hele Norden, med mål om å fortsette ekspansjonen. Iver omsetter for drøyt 2,6 milliarder svenske kroner og har cirka 1 350 medarbeidere, fordelt på 25 kontorer i Norge og Sverige. Vi er store, men alltid nær våre kunder, både geografisk og i tankene. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 17. september 2021, kl. 09.00.