Öhlins inngår ny flerårig avtale med Iver

11 oktober 2023 / Pressemelding

Öhlins, som utvikler og produserer avanserte fjæringssystemer til bil-, motorsykkel- og motorsportindustrien, har inngått en ny flerårig avtale med Iver om levering av IT-infrastrukturtjenester.

Iver har levert IT-infrastrukturtjenester til Öhlins i ti år, og nå forlenges samarbeidet med en ny flerårig avtale. Iver skal i den kommende avtaleperioden levere tjenester på områder som skytjenester og infrastruktur samt arbeidsplass. I tillegg skal Iver levere kundeportal, samarbeidstjenester og endringsprosjekter.

Tjenestene skal leveres i Ivers integrerte multisky-plattform, noe som gir Öhlins de riktige forutsetningene for å få maks ut av sin skytransformasjon. Leveransen skjer trinnvis, med full fleksibilitet og en pay-as-you-go-modell. Det gjør at Öhlins kan dra fordel av den aktuelle skyplattformens sterke sider kombinert med felles driftsprosesser og tilgangssystemer.

Vi ser frem til å videreutvikle det mangeårige samarbeidet med Iver basert på deres nye og moderne plattformer, sier IT-sjef Arnold Hovén i Öhlins.

– Vi er selvsagt stolte og glade over at vi igjen får fornyet tillit fra Öhlins. Vi har samarbeidet i nærmere ti år. Det har selvsagt gitt oss verdifull innsikt i og kunnskap om Öhlins' virksomhet og mål. Nå moderniserer og utvikler vi tjenesteleveransen vår. Vi vil fortsette det vellykkede samarbeidet med en solid forståelse av deres virksomhet og mål samt skape riktige forutsetninger for fortsatt digitalisering, sier Johan Christenson, Interim EVP Enterprise, i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Johan Christenson, Interim EVP Enterprise, Iver, +46 73 331 21 36, johan.christenson@iver.se

Jakob Tapper, informasjon, Iver, +46 739 81 63 33, jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver er en ledende nordisk leverandør av skybaserte IT-tjenester. Med teknisk ekspertise og solid forståelse av virksomheten din hjelper vi deg med å drive digital transformasjon som gjør ambisjoner til virkelighet. Med hovedkontor i Stockholm opererer Iver hovedsakelig i Norden med mål om å fortsette ekspansjonen. Iver har en omsetning på litt over 3,2 milliarder svenske kroner og har cirka 1 700 ansatte som jobber på et av våre 25 kontorer rundt om i verden. We are not big blue – we are yellow. Stor nok til å skalere og smidig nok til å innovere. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 11. oktober 2023, kl. 09.00.