Ny storkontrakt til Iver – vinner av Tillväxtverkets anbud om IT-driftstjenester

17 mai 2022 / Pressemelding

Iver har vunnet Tillväxtverkets store anbud om IT-driftstjenester. Kontrakten har en varighet på fire år, med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år. Den anslåtte totalverdien er cirka 110 millioner svenske kroner.

Iver har vunnet Tillväxtverkets store anbud om IT-driftstjenester. Tillväxtverket er en statlig myndighet under det svenske næringsdepartementet. De jobber med å fremme bærekraftig næringslivsutvikling og regional vekst samt å gjennomføre strukturfondprogrammer.

Kontrakten mellom Iver og Tillväxtverket omfatter levering av tjenester innen infrastruktur, system- og applikasjonsdrift, IT-arbeidsplass, kommunikasjon samt informasjons- og cybersikkerhet. Leveransen vil fokusere på å videreutvikle Tillväxtverkets kompetanse innen informasjons- og cybersikkerhet, agile arbeidsmetoder og høy utviklingstakt. På disse områdene vil Iver levere blant annet cybersikkerhetsverktøy og tjenester innen SOC, containere, CI/CD og DevSecOps.

– At vi vinner Tillväxtverkets anbud og fortsetter å styrke posisjonen vår som leverandør til offentlig sektor, er helt i tråd med våre uttalte mål. Kontrakten med Tillväxtverket er nok et bevis på at tilbudet vårt med fokus på moderne tekniske løsninger, innovasjon samt informasjons- og cybersikkerhet er attraktivt for store organisasjoner, sier administrerende direktør Carl-Magnus Månsson i Iver.

– Tillväxtverket er en myndighet som hele tiden utvikler seg og trenger en dynamisk, moderne og effektiv infrastruktur. Det stiller store krav til leverandørene våre. De må kunne levere den typen miljø og bli en partner som kan støtte oss i utviklingen og skape nytteverdi for organisasjonen, sier Otto Ramirez, som er gruppesjef for IT-forvaltning og -support i Tillväxtverket.

– Tillväxtverket ligger langt fremme når det gjelder moderne tekniske løsninger og arbeidsmetoder, for eksempel containere, CI/CD og DevSecOps. Alt dette er områder vi har satt søkelyset på de siste årene, noe som ikke minst går frem av et stort antall leveranser til privat sektor. Vi opplever en tydelig økende interesse for denne typen tjenester i offentlig sektor, noe vi selvsagt synes er veldig spennende. Vi ser frem til et nært samarbeid med Tillväxtverket og vil sørge for at de blir en fornøyd og trofast kunde, avslutter Carl-Magnus Månsson.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Carl-Magnus Månsson, adm. dir. og konsernsjef i Iver, telefon: +46 73 668 92 74, e-post: carl-magnus.mansson@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver er en ledende nordisk leverandør av skybaserte IT-tjenester. Med teknisk ekspertise og solid forståelse av virksomheten din hjelper vi deg med å drive digital transformasjon som gjør ambisjoner til virkelighet. Med hovedkontor i Stockholm opererer Iver hovedsakelig i Norden med mål om å fortsette ekspansjonen. Iver har en omsetning på litt over 3,0 milliarder svenske kroner og har cirka 1 500 ansatte som jobber på et av våre 25 kontorer rundt om i verden. We are not big blue – we are yellow. Stor nok til å skalere og smidig nok til å innovere. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 17. mai 2022, kl. 09.00.