Ny stor avtale for Iver - signerer langsiktig avtale med Bulk Infrastructure

23 mai 2024 / Pressemelding

Bulk Infrastructure (Bulk), en ledende nordisk industriutvikler som eier og drifter datasentre og datasentertjenester, har valgt Iver som ny strategisk leverandør av IT-infrastrukturtjenester.

For å lykkes med sine ambisiøse vekstmål trenger Bulk støtte fra en skalerbar og effektiv IT-drifts- og utviklingspartner, og valget falt på Iver. I rollen som strategisk leverandør og rådgiver for Bulk skal Iver bidra til økt effektivitet, skalerbarhet og ressursutnyttelse slik at Bulk skal nå sine forretnings- og vekstmål. Iver skal blant annet levere tjenester innen serverdrift, nettverk, programvareutvikling, klientadministrasjon, sikkerhet, forvaltning av skytjenester og utviklingsprosjekt for økt innovasjonstakt.

 

– I tillegg til overordnet ansvar for driften av Bulks system, skal vi også bidra med teknologi, løsninger og kompetanse for å øke innovasjonstakten i Bulks tjenestetilbud. Vårt konsulentteam fra Accelerate at Iver skal blant annet gjennomføre utviklingsprosjekter, i nært samarbeid med Bulks egne ansatte, knyttet til datadrevne tjenester basert på datafangst, analyse og visualisering av sensordata, sier Ketil Augustson, VP Business Development, i Iver.

 

– Etter en grundig prosess valgte vi Iver som vår nye strategiske IT-leverandør. Ivers teknologi- og forretningsforståelse kombinert med en bred tjenesteportefølje og tett oppfølging, var viktige årsaker for at selskapet nå skal bistå Bulk i en spennende utviklingsfase, sier Eirik Møller, Head of Information Technology, i Bulk.

 

– Vi er selvfølgelig veldig stolte over at Bulk velger oss som en strategisk leverandør og partner i hard konkurranse med andre leverandører. Gjennom en fremtidsrettet og stabil leveranse, og i tett samarbeid med Bulk, vil vi sikre at vi bidrar til Bulks fortsatte digitale transformasjon og at de når sine forretningsmål, oppsummerer Ketil Augustson.

 

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Ketil Augustson, VP Iver Norway, Iver, +47 934 23 072, ketil.augustson@iver.no
Jakob Tapper, informasjon, Iver, +46 739 81 63 33, jakob.tapper@iver.se

 

Om Iver
Iver er en ledende nordisk totalleverandør av virksomhetskritiske IT-tjenester og -plattformer. Med spisskompetanse innen IT-infrastruktur, cybersikkerhet, data og sky er Ivers tjenester kritiske for våre kunder og ikke minst avgjørende for en sømløs drift av det moderne samfunnet. Iver har ca. 1 500 ansatte fordelt på 25 kontorer i Sverige og Norge og omsetter for 3 milliarder svenske kroner. Iver – where technology meets business. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 23. mai 2024, kl. 10.00.