Movestic Liv & Pension forlenger og utvider samarbeidet med Iver

19 oktober 2022 / Pressemelding

Movestic Liv & Pension forlenger og utvider samarbeidet med Iver. Selskapene har inngått en ny flerårig avtale som innebærer at Iver fortsetter å levere IT-driftstjenester, og i tillegg utvider leveransen av tjenester innen sikkerhet og klienthåndtering.

Iver og Movestic Liv & Pension har inngått en ny avtale som innebærer at samarbeidet forlenges og utvides. Som forsikringsselskap må Movestic følge EIOPAs regelverk. I tillegg fører Finansinspektionen tilsyn med dem. Iver skal de neste tre årene levere server- og applikasjonsdrift samt tjenester som blant annet omfatter brannmur-, nettverks- og Azure-tjenester pluss enhetsadministrasjon (UEM). I tillegg skal Iver levere flere sikkerhetstjenester som SOC, SIEM og EDR. Sammen skal Iver og Movestic også gjennomføre et spennende prosjekt innen automatisering. Der er infrastruktur som kode (IaC) avgjørende for å oppnå et sikkert og automatisert IT-miljø.

– Iver leverer driftstjenester med høy stabilitet og modenhet på sikkerhetsområdet. Det gjør at vi kan fokusere på kjernevirksomheten vår, nemlig å tilby våre partnere og kunder digitalt ledende tjenester innen tjenestepensjon, sier IT-driftssjef Magnus Elgebrandt i Movestic Liv & Pension.

– Først og fremst er vi hos Iver selvsagt stolte over at Movestic velger å forlenge og utvide samarbeidet vårt. Bank og forsikring er en prioritert vertikal hos oss, en vertikal som kjennetegnes av stadig strengere krav til tilgjengelighet, selvbetjening og nye funksjoner. Kundenes forventninger kombinert med store datamengder, krav om regeletterlevelse og et sammensatt trusselbilde stiller strenge krav til infrastruktur, utviklingstakt og innovasjon. Vi skal sørge for en sikker, kostnadseffektiv og skalerbar tjenesteleveranse der Movestics egne IT-ressurser får de riktige forutsetningene for å fokusere på utvikling, sier Magnus Furmarker, VP Business Development i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Magnus Furmarker, VP Business Development, Iver, +46 732 36 52 49, magnus.furmarker@iver.se

Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Movestic Movestic Liv & Pension er et pensjonsselskap som leverer individuelt tilpasset pensjonssparing innen tjenestepensjon og privat sparing samt livs- og helseforsikring. Innenfor tjenestepensjon kan Movestic blant annet velges for de svenske ordningene ITP og SAF-LO. Selskapet har hovedkontor i Stockholm, ble grunnlagt i 2000 av Kinnevik og eies i dag av det britiske forsikringskonsernet Chesnara Plc. Du finner mer informasjon på www.movestic.se. Om Iver Iver er en ledende nordisk leverandør av skybaserte IT-tjenester. Med teknisk ekspertise og solid forståelse av din virksomhet hjelper vi deg med å drive digital transformasjon der ambisjoner blir til virkelighet. Med hovedkontor i Stockholm opererer Iver hovedsakelig i Norden med mål om å fortsette ekspansjonen. Iver har en omsetning på litt over 3,1 milliarder svenske kroner og har cirka 1 600 ansatte som jobber på et av våre 25 kontorer. I Norge har Iver kontor i Oslo, Bergen og Stavanger. We are not big blue – we are yellow. Stor nok til å skalere og smidig nok til å innovere. Les mer på iver.no. Informasjonen ble offentliggjort 19. oktober 2022, kl. 09.00.