Moderniser eldre applikasjoner og få maksimal effekt av skysatsingen

10 juli 2021 / Artikkel

Ved å legge bedriftens applikasjoner i skyen kan du oppnå store kostnadsbesparelser og få unik tilgang til innovasjon og topp moderne teknologi. Men for å få maks ut av skyen er det ikke nok å bare flytte det gamle miljøet. Du må modernisere det først, ifølge CTO Magnus Nilsson i Iver.

Mange bedrifter og organisasjoner har i dag blandede IT-miljøer. De har lagt systemer til systemer, og applikasjoner til applikasjoner. Ofte utvikles systemene og applikasjonene av bedriftene selv. Og når det oppstår behov for mer kapasitet, dekker de det med flere servere i bedriftens egen datahall. Driften – som kan ha blitt forholdsvis dyr etter hvert som årene har gått – setter man ut til en IT-partner.

– Dette er en veldig vanlig situasjon hos mange av kundene våre. Mange sitter med egenutviklede applikasjoner og ville spart mye på å gå over til et skymiljø der de kjøper en ferdig funksjon i stedet for datalagring og CPU-er til egen datahall, sier CTO Magnus Nilsson i Iver.

Stadig flere bedrifter ser nå fordelene ved skyløsninger. Men det store potensialet ligger ikke i selve skyen, understreker Magnus Nilsson, men i at organisasjonen moderniserer flest mulig av applikasjonene sine, slik at de blir cloud-native, altså skrevet for et skymiljø. Å foreta en «lift and shift», altså bare flytte eksisterende servere og applikasjoner over i skyen, er det vanligvis ikke så mye å spare på.

Behov for modernisering er det overalt, uansett bransje. Stadig flere organisasjoner ser at det koster veldig mye å vedlikeholde og forvalte gamle systemer.

Men det er flere fordeler enn de rent økonomiske ved å satse stort på skyløsninger, ifølge Magnus Nilsson. Rask, enkel og kostnadseffektiv tilgang til siste nytt innen teknologi er en annen viktig fordel.

– De store skyleverandørene konsentrerer i dag mesteparten av forskningen og utviklingen sin om skyressurser. Det betyr at man som kunde får tilgang til det ypperste innen tjenester og innovasjon.

Ivers tilbud innen skytjenester omfatter både situasjoner der organisasjoner vil foreta en «lift and shift», og der de vil skrive om og modernisere applikasjonene sine.

– Vi håndterer kundens systemer og applikasjoner både før, under og etter transformasjonen. De trenger ikke å lure på hvordan skytjenesten konfigureres og bygges opp, eller på sikkerhetsaspekter, saksbehandling eller servicedesk. Alle disse tjenestene leverer Iver, forteller Magnus Nilsson.

– Selv om det kan være en del jobb forbundet med å modernisere applikasjonene og flytte dem over i skyen, tjener man det nokså lett inn igjen, legger Magnus Nilsson til.

 

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.