Magne Solberg blir Vice president og daglig leder for Iver Norge

23 august 2021 / Pressemelding

Magne Solberg er ny Vice president og daglig leder for Iver Norge. Magne har lang erfaring fra ledende stillinger i flere bransjer, inkludert teknologi og detaljhandel, og kommer senest fra rollen som VP Retail and Consumer Services på CGI.  Magne Solberg tiltrådte sin stilling i Iver 16. August.

- Jeg er stolt over å kunne ønske Magne velkommen til Iver og vår konsernledelse. Magne har en solid bakgrunn og riktig profil for å lede og utvikle virksomheten vår, og utvide teamet med et fortsatt sterkt fokus på kundetilfredshet og vekst, sier Carl-Magnus Månsson, konsernsjef i Iver.

– Det føles veldig inspirerende at jeg nå er en del av Iver og selskapets videre vekstreise. Med min bakgrunn og erfaring vil jeg fortsette å utvikle teamet og den stoltheten og lagånden som allerede eksisterer. Sammen skal vi sørge for at vi er den beste leverandøren for både eksisterende og nye kunder. Å være nær kunden for å forstå den enkelte virksomhets muligheter og utfordringer, er en forutsetning for å drive digital transformasjon på en meningsfull og verdiskapende måte, sier Magne Solberg, visepresident og daglig leder for Iver Norge.

 

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Magne Solberg, Vice president og daglig leder for Iver Norge, +47 920 16 805, e-post: magne.solberg@iver.no
Jakob Tapper, information, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver Iver utvikler, standardiserer og leverer IT-tjenester, som skaper digitale konkurransefortrinn og muliggjør innovasjon. Vi veileder kundene våre gjennom et IT-landskap i stadig endring og gjør det enkelt å ta del i ny teknologi og moderne arbeidsmetoder. Iver har kunder i alle bransjer, og vi leverer tjenestene våre til mellomstore og store selskaper og organisasjoner, samt til offentlig sektor. Hovedkontoret vårt ligger i Stockholm, og vi driver virksomhet i hele Norden, med mål om å fortsette ekspansjonen. Iver omsetter for drøyt 2,5 milliarder svenske kroner og har cirka 1 350 medarbeidere, fordelt på 25 kontorer i Norge og Sverige. Vi er store, men alltid nære våre kunder, både geografisk og i tankene. Les mer på iver.no. Informasjonen ble offentliggjort 23. august 2021, kl. 08.00.