Kostnadskontroll og riktig kapasitet med fleksible IT-tjenester

25 juli 2021 / Artikkel

Utviklingen av skytjenester har gitt bedrifter og organisasjoner større mulighet til å tilpasse IT-leveransene – og kostnadene. «Vi opplever stadig større etterspørsel etter 'pay as you go'-tjenester der kundene betaler for de IT-tjenestene de trenger, når de trenger dem», sier Carl-Martin Rydenlund, VP Operations i Iver.

Da pandemien traff landet i fjor, endret situasjonen seg drastisk for mange bedrifter. Inntektene uteble fort, samtidig som mange faste kostnader – for eksempel bedriftenes IT-kostnader – holdt seg på samme nivå som før.

Krisen ble samtidig en vekker. Den viste oss hvor viktig det er å være fleksibel – å kunne justere ressursbruken opp eller ned avhengig av behovet. Evnen til rask opp- og nedskalering kan avgjøre hvor fort organisasjonen kan tilpasse forretningsmodeller og virksomhet når forutsetningene endrer seg.

Her er fleksible IT-tjenester avgjørende. Med en slik modell kan organisasjoner tilpasse IT-bruken etter situasjonen, for eksempel ved å redusere ytelsen og antall lisenser i en begrenset periode. På den måten kan de få ned IT-kostnadene betydelig, forklarer Carl-Martin Rydenlund, VP Operations i Iver.

Ifølge Carl-Martin har man sett økt etterspørsel etter slike modeller, som ofte kalles «pay as you go», og som innebærer at kunden betaler for det de trenger, når de trenger det, eller «services on tap», det vil si at IT-tjenestene kan skrus opp og igjen akkurat som en kran.

Det er flere grunner til den økte etterspørselen. En viktig grunn er at bedrifter og organisasjoner i stadig større grad vil ha kontroll over risikoen – og kostnadene forbundet med en krise som koronapandemien.

– Man vil ganske enkelt ha kontroll over risikoen hvis det skulle oppstå en ny global krise, sier Carl-Martin.

En annen grunn er det motsatte, nemlig at man raskt vil kunne øke bruken av IT-tjenester.

– Det kan handle om at organisasjonen på kort sikt og veldig konsentrert vil forbruke mye mer IT enn til vanlig. Vissheten om at man kan øke IT-bruken ved behov, er like viktig som vissheten om at man raskt kan redusere den, forklarer Carl-Martin.

Fleksible forretningsmodeller som «pay as you go» har blitt mulige takket være utviklingen i retning av stadig mer skybaserte tjenester, og fordi stadig flere organisasjoner bruker skyen til applikasjoner og systemer. Iver ser store fordeler ved modellen.

– Det er en del av en moderne IT-tjenesteleveranse: at kundene betaler for det de bruker. Før var det vanlig å betale for maksnivået selv om man bare brukte det fem prosent av tiden. Men på grunn av skyutviklingen og smarte funksjoner som programmerbar infrastruktur har forretningsmodellen blitt endret, slik at man nå kan betale for det man bruker, når man bruker det. Det medfører store fordeler, avslutter Carl-Martin Rydenlund.

 

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.