Juko Hakala ny administrerende direktør i Iver

20 mars 2023 / Pressemelding

Juko Hakala er ansatt som ny administrerende direktør og konsernsjef i Iver. Juko har en solid forståelse av IT-tjenestesektoren og lang erfaring med å skape lønnsom vekst i teknologi- og tjenesteorganisasjoner. Juko tiltrer stillingen som administrerende direktør umiddelbart.

Iver har kommet til et punkt der vi, etter flere år med kraftig vekst og modernisert tjenestetilbud, prioriterer å øke lønnsomheten og fokusere på enda høyere kvalitet og servicegrad i tjenesteleveransen til vår voksende kundebase. Juko tilfører selskapet unik kompetanse gjennom sin forståelse av moderne teknologiarkitektur, operative prosesser og strategisk posisjonering. Det er viktige egenskaper når Iver nå tar et steg videre.

Pernille Erenbjerg, styreleder i Iver:

– Vi er glade for å kunne ønske Juko velkommen til Iver. Hans erfaring med å skape lønnsom og bærekraftig vekst i IT-tjenesteselskaper vil være svært verdifull når vi går inn i neste vekstfase, og vi er overbevist om at Iver vil fortsette å erobre markedsandeler under Jukos ledelse. I tillegg vil vi dra stor nytte av Jukos erfaring med å skape kulturendring når vi nå jobber for å bli en av bransjens beste arbeidsplasser. På den måten skaper vi også forutsetninger for å bli en enda bedre leverandør for kundene våre. Jeg vil på vegne av styret takke Carl-Magnus Månsson for hans innsats og engasjement som administrerende direktør i en intensiv periode der Iver har vokst raskt og utviklet seg til en anerkjent partner innen digital transformasjon. Vi ønsker ham lykke til videre.

Juko Hakala, ny administrerende direktør og konsernsjef i Iver:

– Jeg er stolt over og glad for å ha blitt forespurt om å bli administrerende direktør i Iver. Iver er en komplett partner innen digital transformasjon med et unikt tilbud som gjør at selskapet kan dra fordel av de sterke markedstrendene og utvide vårt lederskap i IT-tjenestemarkedet. Jeg ser frem til å jobbe sammen med et svært kompetent team av medarbeidere og bygge videre på det arbeidet som allerede er gjort. Med økt fokus på lønnsomhet og kvalitet skal vi også i fremtiden levere IT-tjenester som utgjør en reell forskjell for Ivers kunder.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Jakob Tapper, informasjon, Iver, +46 739 81 63 33, jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver er en ledende nordisk leverandør av skybaserte IT-tjenester. Med teknisk ekspertise og solid forståelse av din virksomhet hjelper vi deg med å drive digital transformasjon der ambisjoner blir til virkelighet. Med hovedkontor i Stockholm opererer Iver hovedsakelig i Norden med mål om å fortsette ekspansjonen. Iver har en omsetning på litt over 3,2 milliarder kroner og har cirka 1 700 ansatte som jobber på et av våre 25 kontorer. I Norge har Iver kontor i Oslo, Bergen og Stavanger. We are not big blue – we are yellow. Stor nok til å skalere og smidig nok til å innovere. Les mer på iver.no.

Om Juko Hakala
Juko Hakala har den siste tiden vært rådgiver og styremedlem i flere børsnoterte og privateide selskaper, for eksempel Barona, Oriola, Nordic Healthcare Group og Doktor.se. I løpet av karrieren har Juko vært administrerende direktør i Affecto, Fintraffic, Oriola og Accentures nordiske virksomheter.

Affecto var en datateknologibedrift med over 1100 eksperter i 9 land i Nord-Europa. Under Jukos ledelse utviklet selskapet seg til å bli et fremgangsrikt fullstack-selskap som i 2017 ble kjøpt opp av CGI.

Gjennom sine 16 år i Accenture ledet Juko den nordiske organisasjonen og skapte nye forretningsmuligheter for både Accenture og selskapets kunder. Eksempler på forretningsområder som ble etablert: Accenture Digital, Infrastructure Services og Cybersecurity. Juko jobbet også mye med Accentures globale kunder i Europa, Asia og USA.

Informasjonen ble offentliggjort 20. mars 2023, kl. 09.00.