Ivers klimamål godkjent av SBTi

14 september 2023 / Pressemelding

Ivers klimamål er validert og godkjent av Science Based Targets initiative (SBTi). Det viser at Ivers mål er vitenskapsbaserte og i tråd med Paris-avtalen.

Iver sluttet seg til Science Based Targets initiative (SBTi) i mars 2022, og sommeren 2023 ble Ivers klimamål validert og godkjent av SBTis uavhengige ekspertteam. Valideringsprosessen ble basert på en grundig analyse av Ivers direkte og indirekte utslipp av drivhusgasser per i dag og av hvilke tiltak som kreves for å oppnå den nødvendige reduksjonen.

– Vi har en ambisiøs plan for en ytterligere reduksjon av virksomhetens klimapåvirkende utslipp i tråd med Paris-avtalen. IT-bransjen spiller en avgjørende rolle når det gjelder å muliggjøre den nødvendige omstillingen til en bærekraftig samfunnsutvikling, og hos Iver tar vi vår del av ansvaret ved å ligge i forkant. At klimamålene våre nå er validert av Science Based Targets initiative, bekrefter at Iver er den riktige partneren for kunder som selv er opptatt av klimaet, sier administrerende direktør Juko Hakala i Iver.

SBTi ble lansert i 2015 i forbindelse med Paris-avtalen. Initiativet er et samarbeid mellom CDP (Carbon Disclosure Project), FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) og Verdens naturfond (WWF). Formålet er å hjelpe bedrifter med å sette seg mål om utslippsreduksjon som viser hvor mye og hvor raskt de må redusere utslippene av drivhusgasser for å bidra til den nødvendige omstillingen.

– Valideringen av klimamålene våre viser at vi er blant de selskapene som faktisk har satt seg inn i hva det innebærer at driften av virksomheten skal bidra til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C, som er målet i Paris-avtalen. Siden en så stor andel av vår klimapåvirkning er knyttet til IT-utstyr vi kjøper til oss selv og våre kunder, viser målene tydelig hvordan vi kan bidra til reduserte utslipp av drivhusgasser i leverandørleddet. Arbeidet med å redusere vår klimapåvirkning er en svært viktig del av å være både en langsiktig og bærekraftig partner for våre kunder og en attraktiv arbeidsgiver, sier Jakob Tapper, som er ansvarlig for bærekraft i Iver.

Ivers validerte klimamål
Ivers mål for utslipp av drivhusgasser (Scope 1 og 2) vurderes å være i tråd med den reduksjonen som kreves for å begrense oppvarmingen til 1,5 °C, altså det nivået vi ifølge Paris-avtalen bør etterstrebe. Det innebærer at Ivers direkte utslipp fra selskapets kjøretøy, kjølemiddelbruk og energibruk må reduseres med hele 29,4 prosent frem til 2027, med 2021 som basisår. IT-utstyret Iver kjøper inn, utgjør selskapets aller største klimapåvirkning. En analyse viser tydelig at et ambisiøst mål også må omfatte en leverandørdialog med fokus på reduserte utslipp av drivhusgasser. Ivers mål for å kunne redusere indirekte utslipp i leverandørkjeden (Scope 3) innebærer at leverandører som utgjør hele 90 prosent av selskapets utslipp knyttet til varer og tjenester, må ha egne vitenskapsbaserte mål senest i 2027.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Jakob Tapper, informasjon/bærekraft, Iver, +46 739 81 63 33, jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver er en ledende nordisk leverandør av skybaserte IT-tjenester. Med teknisk ekspertise og solid forståelse av virksomheten din hjelper vi deg med å drive digital transformasjon som gjør ambisjoner til virkelighet. Med hovedkontor i Stockholm opererer Iver hovedsakelig i Norden med mål om å fortsette ekspansjonen. Iver har en omsetning på litt over 3,2 milliarder svenske kroner og har cirka 1 700 ansatte som jobber på et av våre 25 kontorer rundt om i verden. We are not big blue – we are yellow. Stor nok til å skalere og smidig nok til å innovere. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 14. september 2023, kl. 10.00.