Ivers datterselskap Cleura inngår volumavtale med Adda Inköpscentral

7 september 2023 / Pressemelding

Ivers datterselskap, det europeiske skyselskapet Cleura, og Adda Inköpscentral har signert en volumavtale rundt programvare og skytjenester. Med avtalen kan svenske kommuner og regioner som er tilknyttet Adda Inköpscentral gjøre avrop på Cleura sine skytjenester via rammeavtaleleverandører. Målet med den nye avtalen er å gjøre det enklere for kommuner og regioner å fortsette digitaliseringen og opprettholde en sikker personvernshåndtering. Avtalen omfatter alle Cleura sine skytjenester; Cleura Public Cloud, Cleura Compliant Cloud og selskapets private skytjenester.

Dette er den første avtalen som Adda Inköpscentral har inngått med en svensk leverandør innen kontraktsområdet programvare og tjenester. Avtalen er løpende og innebærer at Cleura vil tilby bedre priser til kommuner og regioner. Avtalen skal også gjøre det enklere for kommuner og regioner å gjennomføre nødvendige risiko- og konsekvensanalyser ved behandling av personopplysninger.

Cleura sine skytjenester for digital infrastruktur utføres fra datasentre i Sverige og er underlagt europeiske databeskyttelseslover og -forskrifter. Skytjenestene sikrer at all kundedata håndteres og lagres i Europa og er i samsvar med GDPR og lov om offentlighet og personvern (OSL).

– Avtalen med Adda Inköpscentral gjør det mulig for offentlig sektor å utnytte skyens muligheter for digital innovasjon og samtidig beskytte sine data. Med avtalen viser svensk offentlig sektor at de tar spørsmålet om digital suverenitet på største alvor. Vi ser frem til å hjelpe svenske kommuner og regioner i deres digitalisering, sier Jim Johansson, administrerende direktør i Cleura.

Bakgrunnen for inngåelse av avtale
Volumavtaler for svensk offentlig sektor ble for første gang signert i 2005. Fra å først kun ha fokusert på enkelte kommersielle forhold har personvernspørsmål blitt stadig viktigere. I 2021 avviste Adda Inköpscentral en ny volumavtale med Microsoft, med henvisning til uklarheter rundt håndtering av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

Om Adda Inköpscentral
Adda Inköpscentral eies av Sveriges Kommuner & Regioner (SKR) og tilbyr offentlige rammeavtaler og tjenester innen strategisk og bærekraftig leveranser som gjør hverdagen enklere for deres kunder, frigjør ressurser til velferd og bidrar til et bærekraftig samfunn.

For mer informasjon kontakt:
Jim Johansson, administrerende direktør i Cleura, +46 70 912 12 00, Jim.johansson@cleura.com
Jakob Tapper, informasjon, Iver, +46 739 81 63 33, jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver er en ledende nordisk leverandør av skybaserte IT-tjenester. Med teknisk ekspertise og solid forståelse av virksomheten din hjelper vi deg med å drive digital transformasjon som gjør ambisjoner til virkelighet. Med hovedkontor i Stockholm opererer Iver hovedsakelig i Norden med mål om å fortsette ekspansjonen. Iver har en omsetning på litt over 3,2 milliarder svenske kroner og har cirka 1 700 ansatte som jobber på et av våre 25 kontorer rundt om i verden. We are not big blue – we are yellow. Stor nok til å skalere og smidig nok til å innovere. Les mer på iver.no.

Om Cleura
Cleura, den europeiske skyen, tilbyr digitale infrastrukturtjenester med full automatisering for organisasjoner som ønsker å innovere uten å gå på akkord med databeskyttelsen. Ved å levere sikker digital infrastruktur bygget på åpen kildekode og med innebygd regeletterlevelse, tilbyr Cleura en bærekraftig plattform for innovasjon samtidig som det gir brukere kontroll over sine data. Cleura er en del av Iver og har hovedkontor i Sverige. Selskapets skytjenester er tilgjengelig over hele verden. For mer informasjon, besøk https://cleura.com/.

Informasjonen ble offentliggjort 7. september 2023, kl. 11.00.