Iver vinner Vetenskapsrådets anbud om IT-drift

19 august 2021 / Pressemelding

Iver har vunnet Vetenskapsrådets anbud om IT-driftstjenester. Avtalen har en varighet på fire år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to + to år. Vetenskapsrådet er en myndighet under det svenske utdanningsdepartementet og finansierer forskning og forskningsinfrastruktur på alle vitenskapsfelt. I tillegg er Vetenskapsrådet regjeringens rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og jobber for å øke forståelsen for forskningens langsiktige samfunnsnytte.

Iver har vunnet Vetenskapsrådets anbud om IT-driftstjenester. Iver skal levere helhetsdrift, noe som blant annet omfatter datasentertjenester, nett, server- og applikasjonsdrift, digital arbeidsplass, servicedesk og lisenshåndtering. Innføringsprosjektet starter i slutten av august.

– At vi vinner nok et anbud i offentlig sektor, skyldes at vi håndterer hele prosessen profesjonelt. Med riktig bemanning og et fantastisk engasjement fra teamet kan vi tilby Vetenskapsrådet riktige tjenester med høy kvalitet og sikkerhet. Offentlig sektor er et av våre prioriterte segmenter, og vi er selvfølgelig veldig glade for å kunne ønske Vetenskapsrådet velkommen som ny Iver-kunde, sier regionsjef Magnus Furmarker i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Magnus Furmarker, regionsjef øst, Iver, telefon: +46 732 36 52 49, e-post: magnus.furmarker@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvikler, standardiserer og leverer IT-tjenester, som skaper digitale konkurransefortrinn og muliggjør innovasjon. Vi veileder kundene våre gjennom et IT-landskap i stadig endring og gjør det enkelt å ta del i ny teknologi og moderne arbeidsmetoder. Iver har kunder i alle bransjer, og vi leverer tjenestene våre til mellomstore og store selskaper og organisasjoner, samt til offentlig sektor. Hovedkontoret vårt ligger i Stockholm, og vi driver virksomhet i hele Norden, med mål om å fortsette ekspansjonen. Iver omsetter for drøyt 2,5 milliarder svenske kroner og har cirka 1 350 medarbeidere, fordelt på 25 kontorer i Norge og Sverige. Vi er store, men alltid nære våre kunder, både geografisk og i tankene. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 19. august 2021, kl. 09.00.