Iver vinner SJ-anbudet «Digital arbeidsplass som tjeneste»

13 januar 2022 / Pressemelding

Iver vinner SJ-anbudet «Digital arbeidsplass som tjeneste». Avtalen har en varighet på knapt fem år, med mulighet for forlengelse i maks fire år.

Iver har vunnet SJs anbud om digitale arbeidsplasstjenester. SJ er et svensk reiseselskap som tilbyr bærekraftige togreiser både i egen regi og i samarbeid med andre. SJ er en av Sveriges grønneste merkevarer og en del av løsningen for å nå klimamålene. Som markedsledende togoperatør knytter SJ sammen Sverige, Norge og hovedstedene i Skandinavia med 1 500 avganger fra over 400 stasjoner hver dag. SJ er eid av den svenske staten og har som oppgave å drive lønnsom persontrafikk på jernbane.

Innenfor rammene av avtalen skal Iver ha totalansvar for SJs digitale arbeidsplasser. Tjenestene leveres med utgangspunkt i tjenesteområdet «Digital Workplace» hos Iver og distribueres til over 40 steder i Sverige og Norge. Ivers leveranse omfatter hele kjeden fra klientmaskinvare til livssyklushåndtering og forvaltning av 2 500 datamaskiner, 10 000 mobile enheter samt skrivere. Iver skal også levere 2. og 3. linje-support for tjenestene. Avtalen omfatter i tillegg opsjoner på blant annet servicedesk-tjenester.

– Først og fremst er vi selvsagt veldig stolte over og fornøyde med at vi har vunnet SJs anbud og tillit. Jeg er takknemlig og glad for engasjementet og innsatsen som teamet vårt har vist for å presentere en attraktiv og konkurransedyktig løsning for SJ. At vi vinner, viser igjen at vi leverer moderne tjenester for moderne arbeidsmåter. Med utgangspunkt i SJs kravspesifikasjon har vi utformet en komplett arbeidsplassløsning som støtter moderne arbeidsmåter og ivaretar SJs behov for mobilitet, produktivitet og sikkerhet, sier regionsjef Magnus Furmarker i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Magnus Furmarker, regionsjef øst, Iver, telefon: +46 732 36 52 49, e-post: magnus.furmarker@iver.se

Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver Iver er en ledende nordisk leverandør av skybaserte IT-tjenester. Med teknisk ekspertise og solid forståelse av virksomheten din hjelper vi deg med å drive digital transformasjon som gjør ambisjoner til virkelighet. Med hovedkontor i Stockholm opererer Iver hovedsakelig i Norden med mål om å fortsette ekspansjonen. Iver har en omsetning på litt over 2,7 milliarder svenske kroner og har cirka 1 400 ansatte som jobber på et av våre 25 kontorer rundt om i verden. We are not big blue – we are yellow. Stor nok til å skalere og smidig nok til å innovere. Les mer på iver.no. Informasjonen ble offentliggjort 13. januar 2022, kl. 09.00.