Iver og Netel inngår ny flerårig avtale

16 mai 2023 / Pressemelding

Iver og Netel forlenger og utvider samarbeidet sitt når de inngår en ny flerårig avtale. Innenfor rammene av den nye avtalen skal Iver blant annet levere tjenester innenfor multisky og sikkerhet.

Iver har inngått en ny avtale med Netel. Avtalen skal oppfylle Netels behov for moderne IT-tjenester når virksomheten fortsetter ekspansjonen til flere europeiske markeder. Iver skal blant annet levere tjenester innen multisky, administrasjon og rådgivning samt sikkerhetstjenester som SOC og EDR. Netel er ledende spesialister på kritisk infrastruktur i Nord-Europa. Selskapet har over 20 års erfaring med å levere prosjekter, service og vedlikehold til bransjens største aktører innen kraft, telekommunikasjon, fjernvarme samt vann og avløp.

– I takt med at vi ekspanderer til flere europeiske markeder, fortsetter vi vår digitale transformasjon og trapper opp bruken av moderne sky- og sikkerhetstjenester, sier Johan Olofsson, Head of Group Operational Support i Netel.

– Netels vekst fortsetter. Vår ambisjon som IT-partner er at vi med riktig rådgivning og riktige tjenesteleveranser skal bidra aktivt til at Netel når sine forretningsmål. Sammen med Netel utformer vi en skreddersydd multisky-løsning som gjør at Netel får mest mulig nytteverdi ut av sin videre digitalisering. Vi er selvsagt veldig glade for at vi får fornyet tillit fra Netel og får bli med på deres videre vekst, og vi ser frem til å fortsette samarbeidet, sier Magne Solberg, EVP Enterprise i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Magne Solberg, EVP Enterprise, Iver, +47 92 01 68 05, magne.solberg@iver.no

Jakob Tapper, informasjon, Iver, +46 739 81 63 33, jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver er en ledende nordisk leverandør av skybaserte IT-tjenester. Med teknisk ekspertise og solid forståelse av virksomheten din hjelper vi deg med å drive digital transformasjon som gjør ambisjoner til virkelighet. Med hovedkontor i Stockholm opererer Iver hovedsakelig i Norden med mål om å fortsette ekspansjonen. Iver har en omsetning på litt over 3,2 milliarder svenske kroner og har cirka 1 700 ansatte som jobber på et av våre 25 kontorer rundt om i verden. We are not big blue – we are yellow. Stor nok til å skalere og smidig nok til å innovere. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 16. mai 2023, kl. 09.00.