Iver kjøper opp Nogui – et IT-spesialistselskap med tjenester innen containers, kunnskapsbasert drift og cybersikkerhet

4 november 2021 / Pressemelding

Nogui er en ledende leverandør av topp moderne teknologi og tjenester knyttet til private skytjenester og kunnskapsbasert applikasjonsdrift. De fleste av Noguis kunder tilhører helse- og omsorgssektoren. Gjennom oppkjøpet styrker Iver tilbudet sitt innen moderne løsninger – fremfor alt til helsesektoren, men også til andre virksomheter med ekstra strenge krav til applikasjonsdrift, informasjonssikkerhet og regeletterlevelse.

Nogui leverer tjenester basert på siste nytt innen teknologi for private skytjenester og kunnskapsbasert applikasjonsdrift. Selskapet leverer tjenester til statlige virksomheter, som i sin tur leverer tjenestene til de ulike regionene i landet, men også direkte til bestemte regioner samt til flere private IT-firmaer som tilbyr tekniske plattformer for helsesektoren. Nogui har ansvaret for en rekke IT-systemer og elektroniske tjenester med tusenvis av brukere, både helsepersonell og privatpersoner. Sammen med kundene sine har Nogui bidratt til å få fart på digitaliseringen av den svenske helsesektoren. Noguis IT-miljøer er i stor grad automatisert. Det gir et godt utgangspunkt for å forene høy informasjonssikkerhet og regeletterlevelse med fleksible og raske leveranser.

Gjennom oppkjøpet av Nogui styrker Iver sin posisjon som den ledende leverandøren av digitalisering for bedrifter med strenge krav til kunnskapsbasert applikasjonsdrift, informasjonssikkerhet og regeletterlevelse. Ivers kompetanse og tilbud styrkes blant annet innenfor programmerbar infrastruktur (IaC) og utviklingsnære tjenester. Med oppkjøpet utvider Iver også kundebasen sin med flere spennende kunder fra både privat og offentlig sektor innenfor den prioriterte vertikalen helse og omsorg.

– Vi er imponert over Noguis evne til å levere avtalefestede, moderne tjenester til kunder innen helse og omsorg som stiller strenge krav til informasjonssikkerhet, og over den kompetansen som finnes i selskapet. Iver og Nogui har mer til felles enn evnen til å levere moderne løsninger. Vi har også samme syn på moderne tjenesteutvikling som hjelper kundene våre med å drive digital transformasjon. Vi ser frem til at Nogui nå blir en del av Iver, og til at vi sammen kan hjelpe kundene våre med å gjøre ambisjoner til virkelighet, sier administrerende direktør Carl-Magnus Månsson i Iver.

– Jeg ser på fusjonen med Iver som et naturlig steg i retning av å dekke den økende etterspørselen fra kundene. Ivers solide kompetanse og bredde innen infrastruktur som kode og deres sikre drifts- og skytjenester kompletterer Noguis tilbud, sier Patrik Dahlman, administrerende direktør i og grunnlegger av Nogui.

 

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Carl-Magnus Månsson, adm. dir. og konsernsjef, Iver,
telefon: +46 73 668 92 74, e-post: carl-magnus.mansson@iver.se
Patrik Dahlman, adm. dir., Nogui,
telefon: +46 701 455 200, e-post: patrik.dahlman@nogui.org
Jakob Tapper, informasjon, Iver,
telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Nogui Nogui er en IT-driftsleverandør som tilbyr kundetilpassede, moderne IT-driftstjenester for infrastruktur og applikasjon som tjeneste. Takket være de systemene vi drifter, kan helsesektoren levere elektroniske tjenester som dekker hele Sveriges befolkning og har flere millioner innlogginger hver måned. Vi sørger for at tjenestene har best mulig tilgjengelighet og sikkerhet, at de alltid er åpne, og at de oppdateres kontinuerlig.

Om Iver Iver er en ledende nordisk leverandør av skybaserte IT-tjenester. Med teknisk ekspertise og solid forståelse av virksomheten din hjelper vi deg med å drive digital transformasjon som gjør ambisjoner til virkelighet. Med hovedkontor i Stockholm opererer Iver hovedsakelig i Norden med mål om å fortsette ekspansjonen. Iver har en omsetning på litt over 2,7 milliarder svenske kroner og har cirka 1 400 ansatte som jobber på et av våre 25 kontorer rundt om i verden. We are not big blue – we are yellow. Stor nok til å skalere og smidig nok til å innovere. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 4. november 2021, kl. 09.00.