Iver kjøper opp Mjukvarukraft – et IT-spesialistselskap med tjenester innen integrasjon og systemutvikling

17 februar 2022 / Pressemelding

Mjukvarukraft er et ledende spesialistselskap innen integrasjon og systemutvikling med en bred kundebase i både privat og offentlig sektor. Gjennom oppkjøpet styrker Iver tilbudet sitt innen integrasjon og systemutvikling. Selskapet øker dessuten rådgivningskapasiteten sin overfor kunder som stiller strenge krav til applikasjonsdrift, informasjonssikkerhet og regeletterlevelse.

Mjukvarukraft leverer tjenester og ekspertkompetanse innen integrasjon og systemutvikling for konvensjonelle og moderne løsninger. Integrasjonstilbudet er basert på tjenester innen utvikling og forvaltning med fokus på Biztalk og Azure samt hybridløsninger. Det omfatter dessuten rådgivning og veiledning om integrasjonsstrategier. Selskapet arbeider med etablerte metoder og verktøy, blant annen Azure DevOps, Jira og Zendesk. Mjukvarukraft har en bred kundebase med flere velkjente større kunder som alle trenger ekspertkompetanse på Mjukvarukrafts fokusområder.

Gjennom oppkjøpet av Mjukvarukraft styrker Iver sin posisjon som den ledende leverandøren av digitalisering for bedrifter med strenge krav til kunnskapsbasert applikasjonsdrift, informasjonssikkerhet og regeletterlevelse. Ivers kompetanse og tilbud styrkes på områdene integrasjon og systemutvikling, særlig knyttet til Microsofts tjenester. Med oppkjøpet utvider Iver også kundebasen sin med flere spennende kunder fra både privat og offentlig sektor.

– Vi er imponert over Mjukvarukrafts evne til å levere tjenester av høy kvalitet innen integrasjon og systemutvikling til kunder med komplekse miljøer og strenge krav. Mjukvarukraft har virkelig spisskompetanse på dette området. Vi ser frem til at Mjukvarukraft nå blir en del av Iver, og til å kunne tilby ekspertise innen integrasjon og systemutvikling, som er to områder vi har stor tro på fremover, sier administrerende direktør Carl-Magnus Månsson i Iver.

– Jeg ser på fusjonen med Iver som et naturlig steg i retning av å dekke den økende etterspørselen fra kundene. Ivers solide kompetanse og bredde innen infrastruktur som kode og deres sikre drifts- og skytjenester kompletterer Mjukvarukrafts tilbud, sier Anders Kingstedt, administrerende direktør og deleier i Mjukvarukraft.

— Mjukvarukraft blir et fantastisk tilskudd som ytterligere forsterker og utvider tilbudet vårt og evnen vår til å levere kompetanse og sikre løsninger til kunder som stiller svært strenge krav i transformasjonsprosessen. Oppkjøpet av Mjukvarukraft er på linje med Ivers tidligere oppkjøp av ELITS, og sammen blir vi sterkere. ELITS og Mjukvarukraft har samme verdier når det gjelder synet på kunder og medarbeidere, sier administrerende direktør Olle Hasselblad i ELITS, en del av Ivers konsulentorganisasjon.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Carl-Magnus Månsson, adm. dir. og konsernsjef, Iver
Telefon: +46 73 668 92 74
E-post: carl-magnus.mansson@iver.se

Anders Kingstedt, adm. dir., Mjukvarukraft AB
Telefon: +46 702 720 304
E-post: anders.kingstedt@mjukvarukraft.se

Jakob Tapper, informasjon, Iver
Telefon: +46 739 81 63 33
E-post: jakob.tapper@iver.se

Om Mjukvarukraft
Mjukvarukraft er et IT-konsulentselskap med særlig fokus på integrasjon og bransjestøttende løsninger. Oppdragene omfatter rådgivning, utforming, utvikling og livssyklushåndtering, spesielt av integrasjonsløsninger basert på Microsoft-teknologi. Kundebasen består hovedsakelig av større organisasjoner med komplekse IT-miljøer der sikker og velfungerende informasjonsutveksling er avgjørende for virksomheten. Forretningsmodellen bygger på tradisjonell konsulentvirksomhet, men også på en raskt voksende del med tjenester, for eksempel livssyklushåndtering som tjeneste.

Om Iver
Iver er en ledende nordisk leverandør av skybaserte IT-tjenester. Med teknisk ekspertise og solid forståelse av virksomheten din hjelper vi deg med å drive digital transformasjon som gjør ambisjoner til virkelighet. Med hovedkontor i Stockholm opererer Iver hovedsakelig i Norden med mål om å fortsette ekspansjonen. Iver har en omsetning på litt over 2,8 milliarder svenske kroner og har cirka 1 500 ansatte som jobber på et av våre 25 kontorer rundt om i verden. We are not big blue – we are yellow. Stor nok til å skalere og smidig nok til å innovere. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 17. februar 2022, kl. 11.00.