Iver kjøper opp ELITS for å skape Nordens ledende selskap innen skybasert IT-infrastruktur og digital transformasjon

29 april 2021 / Pressemelding

Iver kjøper opp ELITS, et av Sveriges ledende konsulent- og kompetanseselskaper innen skybasert IT-drift for organisasjoner med særlig høye krav til infrastruktur, sikkerhet og regeletterlevelse. Gjennom oppkjøpet utvider Iver kapasiteten sin innen rådgivnings- og konsulenttjenester, samtidig som selskapet styrker posisjonen sin som en ledende multisky-partner.

Sammen med ELITS tar Iver ytterligere steg i retning av å bli den ledende rådgivende partneren innen multisky-løsninger for å realisere digital transformasjon og modernisering av IT-infrastruktur. Fokus er på sky- og sikkerhetstjenester samt tjenester med høy etterlevelse av lover og regler for krevende kunder.

– Vi har økt oppkjøpstakten vår de siste sju til åtte månedene og virkelig funnet riktig kompetanse med riktige kunderelasjoner hos flere fantastiske selskaper som kompletterer den eksisterende virksomheten vår på en svært god måte. Gjennom oppkjøpet av ELITS nærmer vi oss posisjonen som den ledende partneren innen modernisering av IT-infrastruktur. Etter oppkjøpet av Aztek i april i år og City Network i september i fjor styrker vi nå kompetansen vår enda mer og gir oss selv bedre forutsetninger for å bli den nordiske lederen innen skybasert infrastruktur og digital transformasjon, sier administrerende direktør Carl-Magnus Månsson i Iver.

– Som en del av Iver kommer vil til å øke veksthastigheten vår. Erfaringen vår fra å levere IT-drift til store organisasjoner med ekstremt høye krav samt kompetansen vår innen skybasert infrastruktur og nye arbeidsmåter er sentrale komponenter når vi hjelper kundene våre med digital transformasjon og smidig (agile) omstilling. Tilbudet vårt passer svært godt inn i Ivers portefølje, og jeg ser frem til at vi nå skal samarbeide om å innta en ledende markedsposisjon, sier administrerende direktør Olle Hasselblad i ELITS.

– ELITS vil i starten fortsette driften under sitt eget varemerke, men gjennom et nært samarbeid vil vi presentere et felles tilbud overfor markedet. Vi vil sørge for at de respektive selskapenes kunder straks får tilgang til den kompetansen og de tjenestene vi sammen kan tilby, og vi ser frem til et samarbeid som kjennetegnes av nysgjerrighet på og åpenhet for hverandres sterke sider og kompetanse. Vi styrker posisjonene våre på eksisterende steder i Sverige, men jeg er også glad for å kunne ønske de tyske og canadiske medarbeiderne i ELITS velkommen til Iver. Fusjonen gir oss svært gode muligheter til å tilby eksisterende medarbeidere spennende og teknisk utfordrende stillinger og utviklende oppdrag, avslutter Carl-Magnus Månsson.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Carl-Magnus Månsson, adm. dir. og konsernsjef, Iver
Telefon: +46 73 668 92 74
E-post: carl-magnus.mansson@iver.se

Olle Hasselblad, adm. dir., ELITS
Telefon: +45 +46 73 357 56 00
E-post: olle.hasselblad@elits.com

Jakob Tapper, informasjon, Iver
Telefon: +46 739 81 63 33
E-post: jakob.tapper@iver.se

Om ELITS
ELITS er et av Sveriges ledende konsulent- og kompetanseselskaper innen IT-drift for organisasjoner med krevende infrastruktur og høye krav til sikkerhet og regeletterlevelse. Med omfattende kompetanse innen tradisjonell og programvaredefinert IT-infrastruktur hjelper vi kundene med å oppnå maksimal nytteverdi med ny teknologi og smidige arbeidsmåter. Med strategiske partnerskap innen Open Source-verdenen ligger ELITS helt i forkant av utviklingen innen programvaredefinert infrastruktur. Les mer på elits.se.

Om Iver
Iver utvikler, setter sammen og leverer IT-tjenester som skaper digitale konkurransefortrinn og muliggjør innovasjon. Vi veileder kundene våre i et IT-landskap som er i stadig endring, og gjør det enkelt å ta i bruk ny teknologi og moderne arbeidsmåter. Iver har kunder i alle bransjer, og vi leverer tjenestene våre til mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i Norden. Målet er å fortsette ekspansjonen, alltid med nærhet til kunden. Iver omsetter for drøyt 2,3 milliarder svenske kroner og har cirka 1 200 medarbeidere fordelt på 25 kontorer i Norge og Sverige. Vi er store, men har nærhet til kundene våre – både geografisk og i tankene. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 29. april 2021, kl. 09.00.