Iver inngår prestisjeavtale med Invidem

21 april 2021 / Pressemelding

Iver inngår en femårig avtale med Invidem som omfatter tjenester innen DevSecOps, cybersikkerhet samt drift av offentlige og private skytjenester. Invidem tilbyr verifisert og validert KYC-informasjon for å motvirke hvitvasking og finansiering av terrorisme. Selskapet eies av Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, SEB og Swedbank.

Leveransen omfatter tjenester innen DevSecOps, cybersikkerhet samt drift og forvaltning av Microsoft Azure og privat skyinfrastruktur. For å opprettholde et svært høyt nivå av informasjonssikkerhet og samtidig sikre en effektiv og skalerbar løsning leverer Iver tjenester som Buildpipe og Release Management, Azure Cloud Operations, SOC, SIEM og EDR.

Vi er selvsagt veldig glade over tilliten Invidem viser oss ved å velge Iver som partner. Vi har i mange år jobbet med infrastruktur som kode og utviklet en rekke tjenester som støtter applikasjonsutviklende virksomheter og håndterer både offentlige og private skytjenester på en sikker og effektiv måte. At vi får tillit til å levere disse tjenestene til en virksomhet som stiller så strenge krav til informasjonssikkerhet og etterlevelse og lover av regler, og samtidig har et stort behov for moderne og effektive verktøy i utviklingsprosessen, viser at vi har riktig kompetanse og et tilbud som ligger helt i forkant. Vi ser frem til å gjøre Invidem til en fornøyd og trofast kunde, sier administrerende direktør Carl-Magnus Månsson i Iver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Carl-Magnus Månsson, adm. dir. og konsernsjef i Iver, telefon: +46 73 668 92 74, e-post: carl-magnus.mansson@iver.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver Iver utvikler, setter sammen og leverer IT-tjenester som skaper digitale konkurransefortrinn og muliggjør innovasjon. Vi veileder kundene våre i et IT-landskap som er i stadig endring, og gjør det enkelt å ta i bruk ny teknologi og moderne arbeidsmåter. Iver har kunder i alle bransjer, og vi leverer tjenestene våre til mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i Norden. Målet er å fortsette ekspansjonen, alltid med nærhet til kunden. Iver omsetter for drøyt 2,3 milliarder svenske kroner og har cirka 1 200 medarbeidere fordelt på 25 kontorer i Norge og Sverige. Vi er store, men har nærhet til kundene våre – både geografisk og i tankene. Les mer på iver.no.   Informasjonen ble offentliggjort 21. april 2021, kl. 09.00.