Iver inngår ny flerårig avtale med Nordic Choice Hotels

14 desember 2022 / Pressemelding

Iver og Nordic Choice Hotels har hatt et tett samarbeid i flere år der Iver har ansvaret for driften av hotellkonsernets kjerneapplikasjoner. Den nye avtalen er en forlengelse og utvidelse av tidligere avtale, der det er fokus på utnyttelsen av moderne, skalerbare og bærekraftige tjenester og smidige arbeidsmetoder. I samarbeidsavtalen inngår også rådgivning og konsulenttjenester, servicedesk, samt forvaltning av Azure-plattform.

- Vi er veldig fornøyde med at vi har fått på plass en ny avtale med Nordic Choice Hotels. De siste årene har vi hatt et tett samarbeid, noe som har gitt oss god forståelse for deres virksomhet og strategi. Hotellbransjen er i rask utvikling og blir stadig utfordret av en målgruppe som forventer en rask, effektiv og problemfri service. Samtidig er forretningsmodellen sårbar da markedsforutsetninger kan endres over natten. Det stilles høye krav til infrastruktur, skalerbarhet og kostnadskontroll. Vi skal fortsette å være en langsiktig partner til Nordic Choice Hotels der kontinuerlig digital utvikling med fokus på bærekraft står på agendaen, sier Magne Solberg, EVP Enterprise, hos Iver. 

- Iver har blitt en viktig strategisk partner for Nordic Choice Hotels og vi er glade for å ha kommet frem til en ny avtale. Samarbeidet har utviklet seg over tid, og Iver har vist evne til å utvikle leveransen med våre endrede behov og strategisk dreining. Fremover vil vi jobbe sammen med å utvikle Nordic Choice Hotels sine digitale kapabiliteter, hvor en stadig større del går over i sky. Nordic Choice Hotels har store ambisjoner for utvikling av bedre kundeopplevelser og en mer kostnadseffektiv driftsmodell ved hjelp av digitale løsninger. Iver vil være en sentral bidragsyter på denne reisen, sier Eirik Bogsnes, EVP, Hotel Services på Nordic Choice Hotels.

- Vi har alltid et stort fokus på å levere stabil og sikker drift. Sammen med Nordic Choice Hotels jobber vi mot en mer fremtidsrettet leveranse og økt bruk av SaaS og skytjenester. Dette faller meget godt sammen med vår egen tjeneste- og kompetanseutvikling. Jeg er stolt av Iver-teamet som er med på å drive Nordic Choice Hotels digitale utvikling, avslutter Magne Solberg.

 

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Magne Solberg, EVP Enterprise, Iver, +47 920 16 805, magne.solberg@iver.no
Jakob Tapper, information, Iver, +46 739 81 63 33, jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver er en ledende nordisk leverandør av skybaserte IT-tjenester. Med teknisk ekspertise og solid forståelse av din virksomhet hjelper vi deg med å drive digital transformasjon der ambisjoner blir til virkelighet. Med hovedkontor i Stockholm opererer Iver hovedsakelig i Norden med mål om å fortsette ekspansjonen. Iver har en omsetning på litt over 3,1 milliarder kroner og har cirka 1 600 ansatte som jobber på et av våre 25 kontorer. I Norge har Iver kontor i Oslo, Bergen og Stavanger. We are not big blue – we are yellow. Stor nok til å skalere og smidig nok til å innovere. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 14. desember 2022, kl. 09.00.